Thomas Vandenhaute

Van uitdagingen rond het milieu een opportuniteit maken, het kan! Maar hoe dit aanpakken? In een vierdelige reeks rond eco-compliance zoomen we in op de kansen die ontstaan door de steeds strenger wordende regelgeving, het groeiende aantal normen, het toenemend belang van labels en de steeds meer veeleisende klanten. Dit eerste deel focust op de regelgeving en normen.

Thomas Vandenhaute
duurzaam productontwerp, ecodesign

Het is al lang bewezen dat door de integratie van ecodesign in het ontwerpproces een reductie van de milieu-impact van zo’n 30 à 50 procent op korte termijn haalbaar is. We bekijken hoe u op basis van het stappenplan een product kunt ontwerpen met één oog op de toekomst en één op je businessmodel.