Pieter Beyl

Iedereen ziet de evolutie naar meer digitale technologie in producten om ze 'slimmer' te maken. Maar hoe gaat u daar als bedrijf nu succesvol mee aan de slag? Laat u inspireren door het verhaal van scale-up bedrijf Shayp!

Pieter Beyl

Iedereen ziet de evolutie naar meer digitale technologie in producten om ze 'slimmer' te maken. Maar hoe gaat u daar als bedrijf nu succesvol mee aan de slag? Laat u inspireren door het verhaal van machinebouwer Gilbos!

Pieter Beyl

Steeds meer productbouwers zetten in op slimme producten en IoT. Nog heel wat bedrijven lopen echter vast met hun ideeën in de vele mogelijkheden en onzekerheden. Om bedrijven hierbij te helpen, bouwen we ondersteunende tools en begeleiding uit om sneller tot een sterker slim productidee te komen. Tijdens een webinar op 7 februari komt u hierover meer te weten.

Ludwig De Locht

Door aan een fysiek product digitale diensten toe te voegen - digitale servitisatie - kan je een langetermijnrelatie uitbouwen met je klanten en waarde creëren voor je bedrijf én voor je klanten.

Ludwig De Locht

Digitale servitisatie is het verrijken van een fysiek product met digitale diensten om zo meer toegevoegde waarde te bieden aan je klanten. Je ontwikkelt met andere woorden een smart product. Zo kan je bijvoorbeeld als smartwatchfabrikant je gebruiker via een app een gepersonaliseerd trainingsprogramma aanbieden dat rekening houdt met zijn wensen, doelen… en dat de gebruiker op zijn horloge raadpleegt.

Anna Hristoskova
Nicolás González-Deleito
Annanda Rath

Met slimme geconnecteerde producten kunnen we de werking en het onderhoud optimaliseren, de veiligheid garanderen, de kosten drukken, duurzamer gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, enz. Door hun ontwerp evolueren slimme geconnecteerde producten sneller dan hun klassieke tegenhangers. Ook uw bedrijf kan, met wat hulp van Sirris, voordeel halen uit het 'slim maken' van uw productaanbod.

Pieter Beyl
Thierry Coutelier

Bedrijven die een smart product willen ontwikkelen, moeten bij het maken van de business case een realistisch beeld hebben van de kosten voor ontwikkeling en productie en operationele kosten om tot een beslissing te komen.

Nick Boucart

Bij het uitwerken van slimme-productideeën blijkt de technologische kant vaak niet het grootste probleem, het gaat in de eerste plaats over het waarom. Hoe pakt u zo'n slim-productidee in de praktijk aan, om er effectief meerwaarde mee te bieden voor uw klanten?

 

Pieter Beyl
Thierry Coutelier

Heel wat bedrijven worstelen met het opstellen van een goede business case voor hun smart product. Een oplossing vinden die een reële nood van de klant beantwoordt en voldoende waarde levert, blijkt niet zo gemakkelijk. Vooral als je kosten om de oplossing te ontwikkelen en aan te bieden binnen de perken wil houden.

Pieter Beyl
Thierry Coutelier

Technologische innovatie van producten kan een manier zijn om concurrenten een stap voor te blijven. Maar dan moet ze wel steunen op een duidelijke en onderbouwde visie. Die visie hoeft niet noodzakelijk te leiden tot de ontwikkeling van smart products. Maar bedrijven moeten zich wel tijdig afvragen wat smart products voor hun business en voor hun klanten kunnen betekenen.