Staan additieve technologieën met polymeren aan de deur van onze productieketens?

Additive Manufacturing met polymeren is aan het evolueren van een prototyping-techniek naar een volwaardige productietechniek. Bij de leveranciers van uitrustingen tekenen zich ingrijpende veranderingen af, maar de toekomst zal deels afhangen van de manier waarop de normalisatie zal verlopen.

In 25 jaar tijd hebben de additieve technologieën een hele ontwikkeling doorlopen! Hogere snelheid, meer materialen, hogere precisie,… stuk voor stuk argumenten die bedrijven vandaag aanzetten om die technologieën in hun productie in te zetten. 

De AM-technologieën polymeer hebben begin jaren ’90 deze revolutie in gang gezet, maar het gebruik ervan beperkt zich nog al te vaak tot de loutere prototyping. Toch stelt men sinds enkele jaren belangrijke veranderingen in de strategieën van de grote leveranciers vast. 

Twee recente voorbeelden illustreren deze vaststelling: Stratasys en 3D Systems. 

Stratasys stelde onlangs zijn project-H2000 3D printer voor, dat geavanceerde FDM-technologieën aan een geautomatiseerd en gerobotiseerd beheer koppelt, naar het voorbeeld van de maakcentra die reeds in onze bedrijven aanwezig zijn en als heuse productiecellen fungeren.


© Stratasys


© Stratasys

3D Systems, pionier op het stuk van AM-technologieën op basis van lichtgevoelige harsen, blijft niet achter. Met zijn project van modulair platform 'Figure 4' kunnen klanten de configuraties wijzigen en materialen selecteren om tegemoet te komen aan de eisen van specifieke applicaties. De configuraties gaan van modules met één printdoorgang tot volautomatische productiesystemen met hoog volume en tot 16 modules, een geautomatiseerd beheer van de aanvoer van materialen en ingebouwde nabewerking.


©3D Systems

©3D Systems

Het 'Figure 4’-platform is bedoeld voor de productie van gepersonaliseerde en complexe stukken, en voldoet tegelijk aan de eisen inzake duurzaamheid en reproduceerbaarheid van de productieomgevingen. 

De stap is gezet, de evolutie komt op gang; we zien de komende jaren steevast uitrustingen van dit type in onze ondernemingen opduiken! Bepaalde sectoren, zoals de tandheelkunde of gehoorimplantaten produceren jaarlijks wereldwijd al miljoenen onderdelen. De nieuwe, nog meer geperfectioneerde systemen zullen naar alle waarschijnlijkheid andere industriële sectoren over de streep trekken. 

Voor een geslaagde integratie in de fabrieken en productieketens, zullen die technologieën moeten ‘plooien’ voor hun eigen eisen. Dat de normalisatie in Additive Manufacturing nog maar in haar kinderschoenen staat, zou op korte termijn wel eens een rem op hun evolutie kunnen zetten. 

De normen zijn essentieel: ontwerp, productie, controle, noem maar op. Ze garanderen een gemeenschappelijke taal tussen de verschillende spelers van de onderneming, de onderaannemers, en zelfs een goede communicatie tussen processen en uitrustingen, om nog maar te zwijgen van de kwaliteitsbeheersing. 

De grote diversiteit van technologieën en actoren in dit domein maakt het er niet makkelijker op; vast staat wel dat de toekomst van Additive Manufacturing met polymeren deels zal afhangen van de evolutie van de normalisatie. Alle departementen zijn betrokken, van het studiebureau voor een aangepast en geoptimaliseerd concept, tot de kwaliteitscontrolediensten, over het beheer van de grondstoffen en uitrustingen en de productie. 

De opgave is omvangrijk maar niet onoverkomelijk. Wij kunnen allen een actieve rol spelen: leveranciers, gebruikers, bedrijven. Door een snelle en kwaliteitsvolle normalisatie in Additive Manufacturing tot stand te brengen, krijgen die technologieën meer kredietwaardigheid en een beter imago. Tegelijk kunnen ze sneller worden geïmplementeerd, wat positief is voor het concurrentievermogen van onze ondernemingen. 

Wenst u meer te weten te komen over de normalisatie in Additive Manufacturing, neem dan gerust contact met ons op via onze Normenantenne.

Zie ook