Verandering op komst voor databescherming in de cloud

De nieuwe regels die de recent aangenomen Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opleggen, zullen een aanzienlijke impact hebben op de cloud-sector, zowel in de EU als daarbuiten. Vanaf mei 2018 zal elke organisatie of onderneming die persoonlijke informatie over Europese burgers en klanten verzamelt, gebruikt of deelt moeten tonen dat ze conform is aan dit wettelijke instrument.

Tijdens het tweede brokerage event van het SeCloud-project op 17 oktober zal Ioulia Konstantinou van VUB Research Group on Law, Science, Technology & Society, dieper ingaan op AVG tijdens de presentatie 'The EU General Data Protection Regulation: Upcoming changes for Data Protection in the Cloud'. 

Er zal stilgestaan worden bij het onderzoek in de wet dat nu toe werd uitgevoerd in de context van het project. De focus ligt op enkele aspecten van de AVG die gaan over uitdagingen in een cloud-omgeving. Als eerste punt zullen issues met de toepasbaarheid worden besproken. De wet is van toepassing voor een bedrijf, zelfs als het slechts goederen en diensten op de markt brengt in de EU-zone, ongeacht of het formeel aanwezig is in de EU. Het nieuwe criterium van territorialiteit is de verzameling en opslag van de persoonlijke gegevens van EU-burgers. 

Als tweede punt zullen de nieuwe regels voor aansprakelijkheid voor data-inbreuken en schendingen van de veiligheid worden voorgesteld: voor het eerst worden dataverwerkers (cloud providers) gelijkgesteld met data controllers inzake naleving, in tegenstelling tot de huidige databeschermingsrichtlijn, die de wettelijke verplichtingen alleen bij de data controller legt.

Als laatste punt zal het begrip 'verantwoordelijkheid' worden uitgelegd, samen met de nieuwe bepalingen rond 'privacy als standaard' (privacy by default)/'privacy door ontwerp' (privacy by design) en veiligheidsmaatregels, die mikken op een stijgend bewustzijn van veiligheid en privacy bij softwareontwikkelaars. 

Meer weten over AGV? Dit kan op het brokerage event van SeCloud op 17 oktober. Neem een kijkje in onze agenda!

 

Het SeCloud-project geniet de volledige steun van SecurIT en Innoviris :