Zijn er alleen voordelen aan composieten met een anisotroop gedrag?

Wat betreft hun eigenschappen zijn materialen vaak gerangschikt op basis van hun anisotroop gedrag. Wat houdt dit in voor de materialen en hoe kan men kennis van dit gedrag gebruiken om betere producten te ontwerpen? In onze vierde white paper bespreken we in hoofdzaak mechanische anisotropie in composietmaterialen. U kan dit document nu downloaden.

Het gebruik van lichtgewichtcomponenten staat of valt met de keuze van de materialen. De waarde, de kostprijs van het product, de productiekosten en de kosten en risico's bij de ontwikkeling zijn echter moeilijk in te schatten wanneer het minder bekende materialen zoals composieten betreft. Bovendien maakt het brede spectrum van materialen en werkprocessen de selectie nog moeilijker. Daarom willen het SLC-Lab en zijn partners essentiële hulpmiddelen en methodologieën aanreiken om ontwerpers en OEM's te helpen de juiste keuzes te maken. In onze vierde white paper bespreken we in hoofdzaak de mechanische anisotropie (d.i. fysische materiaaleigenschappen die verschillende waarden hebben, wanneer men ze meet in verschillende richtingen). 

button-registreer-hier

Vergeleken met klassieke bouwmaterialen (metaal) vertonen composieten een lage breukrek. Anderzijds geraken metalen snel in hun plastisch vervormingsregime. Dit maakt dat composieten sterker presteren wanneer elastische energie dient opgeslagen te worden. Bovendien hebben vezelversterkte kunststoffen de neiging om gecontroleerd te degraderen, wat schadetolerante ontwerpen mogelijk maakt. De hogere specifieke sterkte en stijfheid en een degelijke vermoeidheidstolerantie hebben de vezelversterkte kunststoffen ingang doen vinden in heel wat toepassingen, zoals in legeruitrustingen, onderdelen voor burgerluchtvaart, sportartikelen, enz.

(Bron foto: RolaTube Technology)