Bosch overtuigt met succesvolle implementatie van Industrie 4.0 concepten

Met kernconcepten als ‘Remote access’, ‘Real time transparancy’, ‘Security by design’ en ‘Data analytics’ heeft Bosch zich de afgelopen jaren getransformeerd tot een Industrie 4.0 voorloper. Exclusief voor de leden van het IBN Digitising Manufacturing ging Bosch dieper in op de strategie, implementatie en resultaten van deze concepten.

Bosch is wereldwijd actief in diverse sectoren (mobility solutions, consumer goods, industrial technology, energy and building technology). De interne processen in de 270 plants variëren van massaproductie, make-to-order en engineer- to-order. Deze 270 plants worden voor Industrie 4.0 centraal ondersteund door de BU Connected Industry. Deze BU heeft een I4.0 strategie ontwikkeld en vertaald in ondersteunende toepassingen en diensten (Nexeed) gebaseerd op Connected Manufacturing en Connected Logistics.

Robert Bosch Produktie NV in Tienen is wereldleider in het ontwikkelen en produceren van wisbladen en wisarmen. Het vormt binnen Bosch een centraal kennis- en ontwikkelingscentrum voor processen en producten (productontwikkeling, rubbertechnologie, laktechnologie en assemblagetechnieken voor verschillende types wisbladen) en ondersteunt als ‘Lead Plant’ productievestigingen in Azië, Oost-Europa en Zuid-Amerika.

Rondleiding en concrete realisaties van Industrie 4.0

Tijdens de rondleiding werden verschillende werkposten bezocht en konden de IBN-leden vragen stellen aan operatoren en machinebedieners.

De deelnemers waren onder de indruk van de verwezenlijkingen van Bosch, vooral de dashboards met relevante en correcte real time data, de visualisatie van buffers en laagdrempelige powerpoint toepassingen aan werkposten overtuigden veel deelnemers.

De visualisatie van de data-analyse leidde tot een groepsdiscussie over het niveau van detail dat gewenst is. De voorgestelde Pareto-benadering blijkt te voldoen in de meeste gevallen.

Datastrategie is een kernthema in I4.0. De deelnemers wisselden ervaringen uit over hoeveelheid data, data-integriteit en hoe dit getest kan worden, bewaartijd, doel, welke data te verzamelen en verantwoordelijkheid voor deze data. Bosch gebruikt voor zijn bedrijfskritische productiesturingen enkel lokale servers, dit om te vermijden dat bv. een kabelbreuk productieverlies veroorzaakt.

De getoonde I4.0 toepassingen ondersteunen de ‘inline-inflow’ productiefilosofie wat betekent dat ruw materiaal wordt afgeleverd aan de ene zijde van de hal, doorloopt de verschillende processtappen (met minimale waste in handling en buffers) om uiteindelijk aan de andere kant van de hal als afgewerkt product te worden verzonden naar de klant. Deze filosofie houdt de  massaproductie van ruitenwissers concurrentieel in een hoge kosten locatie.

Bovendien ondersteunen de I4.0 toepassingen ook TPM en reduceren ze de overhead. Zo is men bv. niet meer afhankelijk van een data-analist die de voorbije productieperiode vertaalt in een leesbare tabel of grafiek. Reactietijden bij afwijkingen zijn daardoor aanzienlijk kleiner en effectiever.

Inspiratie en verdere acties

Dit bezoek zette de leden van het IBN aan volgende thema’s verder uit te diepen:

  • Procesoptimalisatie door te leren uit data (data-analyse, data mining) staat hoog op de agenda van de deelnemers. Veel bedrijven beschikken vandaag nog niet over de juiste data of hebben hiervoor nog geen strategie ontwikkeld. Binnen het IBN Digitising Manufacturing zal dit thema verder opgenomen worden met de geïnteresseerde bedrijven.
  • De dashboards vormden een ander discussiepunt: hoe ziet een ideaal dashboard eruit? Hoe kom je hiertoe? De inzichten en realisaties van Bosch vormen een ideaal startpunt hiervoor. In een vervolgsessie wordt dit verder uitgewerkt door bv. een case vanaf 0 op te starten.

Klik hier voor meer informatie over het Innovatief Bedrijfsnetwerk 'Digitising Manufacturing'.

Klik hier voor de presentatie van Bosch Tienen.

Contactpersoon Bosch Tienen: Wim.Elsen@be.bosch.com