Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation promoot collectieve innovatie in cyberveiligheidstechnologie

Dankzij het SeCloud-project werd Sirris zich bewust van het potentieel van collaboratieve innovatie in verschillende domeinen van de cyberveiligheid. Zo ontstond het ‘Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation’ (BICI), in samenwerking met partners van het strategisch platform SecurIT. Dit operationele initiatief is bedoeld om de collaboratieve innovatie op het vlak van cyberveiligheid te promoten en vooruit te helpen.

Ontstaan uit SeCloud

Het globale strategisch platform SecurIT, een initiatief van Innoviris dat sinds 2015 loopt, lanceerde vijf projecten rond cyberveiligheid, waaronder SeCloud dat gecoördineerd werd door Sirris en zich verdiepte in veiligheidsproblemen in cloud-computing. Het platform verenigt 15 onderzoeksgroepen uit de academische wereld en collectief onderzoekscentrum voor de industrie Sirris, om zo de interactie tussen beide werelden te bevorderen. Hiermee creëerde het een unieke kans voor innovatie in cyberveiligheid in het Brussels Gewest.

Nieuw operationeel initiatief

Door de contacten die Sirris tijdens het project kon leggen, zowel in de industrie als in de academische wereld, werd het zich bewust van het potentieel van collaboratieve innovatie in verschillende domeinen van de cyberveiligheid. Op basis van hiervan heeft Sirris samen met de partners van SecurIT een nieuw initiatief opgezet, met als doel de collaboratieve innovatie in cyberveiligheid te promoten en vooruit te helpen: het ‘Brussels Initiative on Cybersecurity Innovation’ (BICI).Dit nieuwe initiatief bevindt zich in het Brussels Gewest, staat open voor partnerschappen op nationaal en Europees niveau en zet zich in voor de bevordering van cyberveiligheidstechnologieën en de omzetting ervan naar de industrie, uitgaande van de industriële capaciteiten en behoeften.

Cloud security patterns
Sirris Cloud Security patterns Om ontwikkelaars van SaaS-toepassingen in de cloud te ondersteunen en het hen makkelijker te maken een beveiligde en wettelijk verantwoorde SaaS-toepassing in de cloud te ontwerpen, definiëren we de beveiligingspatronen en brengen we de best practices in beveiliging en kennisdocumentatie rond beveiliging uit die SaaS-ontwikkelaars kunnen gebruiken als een guideline voor de ontwikkeling van SaaS-applicaties van meet af. Het werk rond patronen beslaat verschillende beveiligingsaspecten, gaande van systeem- en databeveiliging tot privacy. Voor meer info, ga naar de Cloud Security Patterns website.