CorrosieLABS laat asset owner aan het woord

 

 

Corrosie is een steeds terugkerend probleem waarmee vele industrieën geconfronteerd worden. Indien corrosie niet op een goede manier gemanaged wordt, kunnen de kosten hoog oplopen. Onder het motto dat we veel van elkaar kunnen leren, wordt op 25 mei een webinar georganiseerd waarin asset owners uit de procesindustrie hun ervaringen delen. Dit kan zeker ook voor andere sectoren een leerrijk cross-learning-event zijn.

Het webinar wordt georganiseerd in het kader van het CorrosieLABS-project, een project waarin Sirris samenwerkt met Kic|MPI, Scalda, de Hogere Zeevaartschool en de regionale industrie. Dit lab biedt een infrastructuur om praktijkgericht onderzoek te verrichten naar corrosieverschijnselen, en innovaties op het gebied van preventie, detectie en reparatie van corrosie te ontwikkelen, testen en demonstreren.

Testen in gesimuleerde industriële omgeving

Sirris neemt binnen CorrosieLABS de rol op van corrosie-expert. Specifieke praktijkgerichte testinfrastructuur wordt door Sirris ontwikkeld in samenwerking met Scalda en de industriële partners. Dit praktijklabo laat toe om innovaties op het vlak van corrosiemanagement te ontwikkelen en testen in een gesimuleerde industriële omgeving. Dit heeft het voordeel van een betere controle en mogelijkheden om corrosie te versnellen, terwijl de testomgeving representatief blijft voor de reële condities. Ook Industrie 4.0-oplossingen, zoals corrosie- en vocht-monitoring, kunnen in deze omgeving gevalideerd en verder ontwikkeld worden. Belangrijk is dat het praktijklabo wordt aangevuld met een 'echte' labo-omgeving, waarin gestandaardiseerde testen kunnen worden uitgevoerd ter vergelijking met en validatie van testen op maat.

Tijdens het webinar, dat plaatsvindt op 25 mei, zullen North Sea Port en Zeeland Refinery vertellen over hun ervaring met corrosie, hun rol in het Corrosielab, en u meenemen in een aantal innovatieve ontwikkelingen.
Deelname is gratis, registreren kan hier

Het project 'Praktijklab Corrosie & Isolatie' is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.