Corrosiepreventie en -bewaking van offshore-installaties onder de loep
Door hun ligging op zee zijn offshore-installaties onderhevig aan een uitzonderlijk hoog niveau van corrosie. Het is dan ook een belangrijk thema van de masterclass 'Oplossingen voor corrosie in offshore-installaties voor hernieuwbare energie'. Hendrik Müller, specialist op dit gebied, zal een kort overzicht geven van de toestand van de bestaande beschermingssystemen tegen corrosie op offshore windturbines; C-Cube zal toelichten hoe zijn EIS-metingen kunnen worden toegepast om de kwaliteit van coatings te monitoren. Sirris zal inzicht verstrekken in de actuele state of the art, de technieken voor monitoring en de toekomstige ontwikkelingen.

Corrosie veroorzaakt elk jaar voor miljarden euro's schade. Wereldwijd gaan zo’n 5 ton staal per seconde verloren door roestvorming. Corrosiebescherming is zeer uiteenlopend en behelst diverse speciale domeinen die van elkaar verschillen. Tal van normen, standaarden en voorschriften bieden richtlijnen voor een professionele planning en uitvoering om duurzame corrosiebeschermingssystemen te produceren. Vooral op het vlak van corrosiebescherming is een degelijke praktische ervaring in de sector vereist om dergelijke gespecialiseerde diensten en kwaliteitscontroles uit te voeren.

Door hun ligging op zee zijn offshore-installaties onderhevig aan een uitzonderlijk hoog niveau van corrosie. Dit geldt voor de oppervlakken met een uitsluitend atmosferische corrosiebelasting én, in het bijzonder, voor de spatwater- en onderwaterzones. Ongeschikte coatingsystemen of een slechte verwerking tijdens de fabricage van de corrosiebescherming kunnen in zeer korte tijd corrosieschade veroorzaken.

Hendrik Müller, inspecteur van niveau III die kan bogen op een praktijkervaring van 17 jaar in corrosiebescherming en met talrijke referenties in offshore-projecten, zal een kort overzicht geven van de toestand van corrosiebeschermingssystemen op offshore-windturbines. Aan de hand van foto's zullen voorbeelden worden gegeven van typische schade, de oorzaak ervan en de methoden om deze te voorkomen.

Sommige, zo niet de meeste onderdelen van offshore-constructies worden tegen corrosie beschermd door coatings aan te brengen. Na verloop van tijd worden deze coatings aangetast en moeten ze worden opgeknapt. De kosten kunnen sterk worden teruggeschroefd door overcoating vóór de coating volledig afbreekt en de corrosie zichtbaar wordt, omdat het verwijderen van de corrosieproducten meer oppervlaktereiniging vergt. C-Cube zal toelichten hoe zijn intern ontwikkelde EIS-metingen kunnen worden toegepast om de kwaliteit van een te monitoren en op het juiste moment in te grijpen, vóór de eigenlijke corrosie zichtbaar wordt.

Om het ontwerp van offshore-funderingen te optimaliseren en zowel de levensduurberekeningen als de exploitatie en het onderhoud te verbeteren, is veel tijd en energie besteed aan structurele integriteitscontrole (SHM). Bij deze structurele integriteitscontrole lag de nadruk vooral op het monitoren van het mechanisch gedrag van constructies (belastingen, trillingen). Maar ook corrosiemonitoring kan belangrijke inzichten verschaffen. Er wordt nog gewerkt aan de algemene aanvaarding van corrosiemonitoring. Jeroen Tacq van Sirris zal inzicht verstrekken in de actuele state of the art, de technieken voor monitoring en de toekomstige ontwikkelingen.

Meer weten? Woon onze masterclass bij op 2 december!

De masterclass 'Oplossingen voor corrosie in offshore installaties voor hernieuwbare energie' wordt georganiseerd in het kader van het Interreg-project OPIN. Het is gratis voor OPIN-leden. Als uw organisatie hier niet is vermeld, gelieve het Lidmaatschapformulier in te vullen. OPIN-registratie is snel, gratis en geeft toegang tot een internationaal netwerk van meer dan 400 leden en activiteiten gewijd aan offshore hernieuwbare energie. 

(Bron beeld: EMEC Gallery (emec.org.uk) en FLOATGEN (floatgen.eu))