Is de kringloop sluiten voor composietstructuren haalbaar?

Waar liggen de sleutels om een zo hoogwaardig mogelijke recyclage en verwerking van grote composietstructuren te initialiseren? In het afsluitende event van het project CompositeLoop op 5 juni zult u een beeld krijgen van de huidige gang van zaken, de pistes met het grootste potentieel en flankerende maatregelen die deze kunnen ondersteunen.

Dat afval van grote composietstructuren zoals ontmantelde wieken van windturbines, afgedankte jachten of silo’s een groeiende uitdaging vormt, is algemeen geweten. Binnen de klassieke afvalverwerkingsroutes volgen deze glasvezelversterkte thermoharders veelal de cementroute. Anderzijds bestaan er ook heel wat initiatieven, proef- en demonstratieprojecten die recyclagetechnologieën naar voorschuiven. Er bestaan ook nog andere technologieën die deze stroom kunnen verwerken tot nieuwe grondstoffen. 

Waar liggen nu net de sleutels om zo hoogwaardig mogelijke recyclage en verwerking te initialiseren? Dat was precies het onderwerp van de studie die we u willen voorstellen. Vanuit de clusters rond composieten (IBN Composieten) en Offshore Energy (IBN Cluster Offshore Energy) heeft Sirris in samenwerking met Agoria en Go4Circle onderzocht hoe de vork in de steel zit. Door het samenbrengen van actoren uit de keten, vanaf de ontmanteling over de logistiek tot de finale verwerking, hebben we de mogelijke waardeketens en hun potentieel geëxploreerd.  

In dit afsluitend event van het project CompositeLoop zult u een beeld krijgen van de huidige gang van zaken, de pistes met het grootste potentieel en flankerende maatregelen die deze kunnen ondersteunen. Zo zal ook de financiering en de opbouw van een leefbare waardeketen aan bod komen. Tenslotte zullen we ook een aantal mogelijke scenario’s en toekomstige evoluties die op korte termijn ingang kunnen vinden, belichten.  

Vanzelfsprekend is dit event voor iedereen met interesse in deze problematiek. We mikken in het bijzonder op actoren die open staan om in de toekomst een rol te kunnen spelen in deze waardeketen, zoals service providers (ontmanteling van o.a. windturbines, onshore en offshore), logistiek en transport, technologieproviders voor verwerking van glasvezelcomposieten, (lokale) overheden en regelgevers, verwerkers van afval en nevenstromen, productontwerpers, gebruikers van producten potentiële beton vervangers, producten van bouw en structurele elementen, investeerders in circulaire projecten, producenten en leveranciers van grondstoffen voor composietproducten, …

Interesse? U vindt het gedetailleerde programma in onze agenda

Dit event kadert in de VIS-haalbaarheidsstudie CompositeLoop vanuit de innovatieve bedrijfsnetwerken Composieten en Offshore Energie met projectcoördinatie door Sirris (SLC-Lab en OWI-Lab) en partners Agoria en Go4Circle met steun van Vlaio.