Digitale diensten aan je product koppelen, hoe begin je eraan?

Het verdienmodel van digitale servitisatie, waarbij fysieke producten verrijkt worden met digitale diensten, biedt productbouwers een waaier aan nieuwe mogelijkheden, maar komt ook met nieuwe uitdagingen. Sirris organiseert een inspiratieworkshop om bedrijven die fysieke producten bouwen en de stap naar slimme, geconnecteerde producten overwegen, een overzicht te bieden van het wat en waarom van digitale servitisatie en hen op weg te zetten om hieraan te beginnen. Voertaal van deze workshop is Engels.

Digitale servitisatie is een verdienmodel waarbij traditionele fysieke producten verrijkt worden met digitale diensten, zoals een slimme vuilnisbak die zorgt voor een optimalere vuilnisophaling of een productiemachine die zelf de nodige inputmaterialen bestelt. Dit biedt voor productbouwers een waaier aan nieuwe mogelijkheden, maar zorgt anderzijds ook voor een aantal nieuwe uitdagingen. Zo dienen bedrijven die hun producten slim en geconnecteerd willen maken na te denken over het integreren van sensoren en connectiviteit in hun product, komt er naast de hardware ook software bij kijken, is er een impact op het bestaande businessmodel, etc. Deze factoren kunnen drempelverhogend werken om hiermee aan de slag te gaan.

Het doel van de inspiratieworkshop is bedrijven de nodige inzichten te geven in het wat, waarom en hoe van digitale servitisatie en hen op weg te zetten om hieraan te beginnen. Dit doen we volgens het ‘How was it made’-principe; we ontleden een bestaande proof-of-concept en lichten elk van de bouwblokken toe, alsook de keuzes die we onderweg gemaakt hebben om tot dit resultaat te komen. Naast de technologische aspecten bespreken we ook de mogelijke impact op het businessmodel.

Waarom deelnemen?

 • Als bedrijf dat fysieke producten bouwt, krijgt u een beter inzicht in het wat en waarom van slimme, geconnecteerde producten.
 • U gaat naar huis met een overzicht van de opportuniteiten en uitdagingen van digitale servitisatie, die worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.
 • Door het ontleden van een bestaande proof-of-concept volgens het ‘how was it made’-principe wordt toegelicht waar u moet aan denken als u ook voor uw eigen bedrijf een digitale servitisatie proof-of-concept wil bouwen. U krijgt een overzicht van de technologische bouwblokken die hieraan te pas komen, de achterliggende keuzes en de impact op het businessmodel.

Volgende topics zullen tijdens deze workshop aan bod komen:

 • Digitale servitisatie: wat en waarom?
 • How was it made - rapid prototyping van een slimme, geconnecteerde stofzuiger: architectuur en technologische bouwblokken: 
  • Sensoriek
  • Connectiviteit
  • Dataverwerking en -analyse
  • Edge en cloud computing
 • Impact op het businessmodel
 • Richting een proof-of-concept van je eigen slim, geconnecteerd product

Interesse? Wees er snel bij, want het aantal plaatsen in beperkt! Alle praktische informatie en registratieformulier vindt u in onze agenda.

Deze workshop maakt deel uit van de Proeftuin Digitale Servitisatie om bedrijven te ondersteunen bij de uitwerking van digitale servitisatie proof-of-concepts binnen hun eigen product context.