EcoMechatronics

Ecomechatronics

Naar machines met lagere ecologische impact en lagere total-cost-of-ownership

De industrie vandaag vraagt niet alleen performante machines. Vanuit diverse regelgeving en vanuit hun klanten komen steeds meer vragen af op machinebouwers naar energiezuinigere machines met een hoger gebruikerscomfort. Maar, niet tegen elke kost en zonder prestatieverlies.

Machinebouwers zijn niet altijd op de hoogte van het verbeterpotentieel van hun machines op het vlak van energieverbruik, performantie en gebruikerscomfort. Bovendien zitten ze met heel wat vragen bij het toepassen van nieuwe technologieën in de praktijk.

Ecomechatronica

EcoMechatronica staat voor de mechatronische technologie die nodig is om doorbraakinnovaties te realiseren in machines op het vlak van energieverbruik (energie-efficiëntie, energierecuperatie, energieopslag), performantie (productiviteit, precisie, materiaalzuinigheid) en gebruikerscomfort (geluid, trillingen).

Om machinebouwers en hun klanten te begeleiden bij de overgang naar een nieuwe generatie ecomechatronische producten, hebben Sirris en FMTC het traject EcoMechatronica opgestart. Dit initiatief past industrieel toponderzoek in mechatronica toe op concrete toepassingen in bedrijven en helpt hen bij de integratie van innovatieve technologieën in hun machines.

EcoMechatronica infographic
Klik bovenstaande figuur om de infographic te openen.

Download de flyer ...

Lees meer over het Ecomechatronica project.

Wat is het potentieel voor uw machine?

Ecomechatronica verbeterprojecten bij bedrijven tonen aan dat het typisch mogelijk is om:

  • 20-30 procent energie te besparen,
  • de inzetbaarheid te verhogen,
  • 10 procent minder resources te gebruiken,
  • geluid en trillingen in de grootteorde van 8 dB te reduceren.

Samen uw machines verbeteren

Sirris en FMTC helpen bedrijven bij het realiseren van innovaties in het (her)ontwerp van hun machines.

Ecomechatronics diagramma

Ecomechatronics audit: in de audit worden metingen op een machine uitgevoerd en aanbevelingen gegeven voor een energiezuiniger, performanter en gebruikersvriendelijker machineontwerp. Lees meer

Innovatieve methodes en technologieën: onderzoeksresultaten rond modelgebaseerd ontwerp, intelligente regeling en optimalisatie inzetten voor uw machines. Lees meer

Onafhankelijk technologisch advies: onze know-how toepassen om u te helpen bij een technologische keuze of probleemstelling.

Ondersteuning in het volledige innovatietraject: we ondersteunen u bij het definiëren en doorvoeren van een technologische productinnovatie, rechtstreeks en via een netwerk van kennispartners.