Gratis referentiedocument rond mondmaskers te downloaden

Aangezien mondmaskers voor dagelijks gebruik een essentieel onderdeel van de exit-strategie zijn, is er dringend nood aan een officieel Belgisch referentiedocument.

Dit project moet duidelijkheid scheppen in de veelheid aan - vaak gebrekkige of foutieve - informatie rond het maken en kopen van veilige mondmaskers. Het Bureau voor Normalisatie (NBN), met uitgebreide ervaring in de ontwikkeling en publicatie van normatieve documenten, nam daarbij de rol als facilitator op.

Na een zeer intense samenwerking met Centexbel, Creamoda, Febelsafe en ook input van Sciensano en de FOD Economie is het technische document (NBN/DTD) nu gratis downloadbaar op de website van het Bureau voor Normalisatie.

In dit referentiedocument leest u onder meer:

  • hoe u als bedrijf veilige mondmaskers maakt, test, verpakt en onderhoudt
  • wat de kwaliteitseisen zijn als u mondmaskers koopt voor de bevolking of de werkvloer
  • welke richtlijnen burgers kunnen volgen die zelf aan de slag gaan

 

(Bron beeld: https://www.nbn.be)