Haelvoet maakt zorgbed van de toekomst slim en geconnecteerd

Haelvoet is een producent van meubelen voor zorginstellingen. Met een slim en geconnecteerd bed wil dit bedrijf de veiligheid en het comfort van patiënten verbeteren en de zorg efficiënter maken. Onlangs werd hun innovatie aan het grote publiek voorgesteld. Hoe heeft Haelvoet de ontwikkeling aangepakt?

Haelvoet is al meer dan 80 jaar actief in de wereld van zorgmeubilair. Deze kmo, gevestigd in het West-Vlaamse Ingelmunster, ontwerpt en produceert meubelen voor ziekenhuizen en zorgcentra. Om zich te kunnen blijven differentiëren ten opzichte van buitenlandse concurrenten zet Haelvoet in op productinnovatie die tegemoet komt aan de evoluerende noden van de zorgsector. Door het toenemende aantal zorgbehoevenden en de groeiende nood aan personeel en infrastructuur, zet men in deze sector steeds meer in op operationele efficiëntie.

Voor haar zorgbedden heeft Haelvoet de verschillende aspecten bekeken die het comfort van de patiënt en de efficiëntie bevorderen. Eén van de aspecten is de logistiek rond bedden in een zorgomgeving: waar zijn welke bedden nodig en is er nood aan onderhoud? En iets dichter bij de patiënt: is de patiënt in bed, of niet, en bevindt het bed zich in een veilige positie?

Geen business as usual

Door een zorgbed van sensoren, intelligentie en connectiviteit te voorzien, ligt de weg open naar nieuwe toepassingen. Tegelijk werd Haelvoet bij de verkenning van de mogelijkheden voor heel wat nieuwe uitdagingen geplaatst.

Hoe past het slimme zorgbed in de waardeketen en hoe werkt deze oplossing samen met andere systemen in een zorgomgeving? Voor welke betrokken partijen brengt de nieuwe oplossing waarde en met welke partijen kan het bedrijf best samenwerken? Bedrijven die slimme geconnecteerde producten ontwikkelen komen door nieuwe business mogelijkheden al snel voor strategische keuzes te staan.

Het uitgangspunt van Haelvoet is dat haar slimme zorgbed data ter beschikking stelt aan een verpleegoproepsysteem, dat vandaag al ingezet wordt in zorgcentra om zorgtaken digitaal te ondersteunen. Het verpleegoproepsysteem gebruikt op haar beurt de data om zorgverleners te informeren. In eerste instantie zal Haelvoet dus geen eigen applicaties ontwikkelen. Om de installatiekost te beperken wordt ook het bestaande communicatienetwerk van een verpleegoproepsysteem gebruikt om de data van de slimme zorgbedden te centraliseren.

Een andere uitdaging is het bepalen van welke technologie ingezet kan worden en hoe dit aan de juiste kost kan gebeuren. Een oplossing moet om te beginnen technologisch haalbaar zijn, maar niet elke haalbare oplossing is off-the-shelf te vinden of  eenvoudig toe te voegen aan een product. Anderzijds is een volledig nieuwe ontwikkeling ook niet altijd noodzakelijk. Voor bedrijven die minder vertrouwd zijn met slimme geconnecteerde technologie is het maken van dergelijke afwegingen niet evident.

Van principe tot prototype

Haelvoet is met haar productidee te rade gegaan bij Sirris. Eerst diende onderzocht te worden of de ideeën wel technologisch haalbaar waren: kan je wel meten of een patiënt het bed verlaat (out-of-bed-detectie)? Eens enkele basisprincipes aangetoond, hielpen de experts van Sirris Haelvoet bij het inschatten van de belangrijkste uitdagingen en het opstellen van een ontwikkelplan. Met dit plan startte Haelvoet een ontwikkelingsproject op met financiële steun van het agentschap innoveren en ondernemen (VLAIO).

In het ontwikkelingsproject heeft Sirris onderzocht welke sensortechnologie toelaat een betrouwbare en kostenefficiënte out-of-bed-detectie te realiseren. Niet enkel de kost van de sensoren zelf, maar ook de kost van de integratie en assemblage spelen mee. Daarna bouwden de experts van Sirris een proof-of-concept om verschillende sensoroplossingen en algoritmes te evalueren in hun labo. Deze stap overslaan en meteen een prototype bouwen zou namelijk een aantal risico’s vooruit schuiven die later in de ontwikkeling grote gevolgen kunnen hebben.

Haelvoet bekeek ook samen met Sirris de architectuur van de volledige oplossing, waar het slimme zorgbed deel van zal uitmaken. Dit hielp Haelvoet bij het maken van strategische keuzes en het maken van afspraken met partners voor de verdere ontwikkeling van de totaaloplossing. Op het einde van het ontwikkelproject bouwde Sirris - letterlijk - een testbed voor Haelvoet om ook testen te kunnen doen in een zorgcentrum.

Toekomst van het slimme zorgbed

Ondertussen werkt Haelvoet aan de integratie van het prototype met een verpleegoproepsysteem in samenwerking met een industriële partner die digitale oplossingen levert aan zorgcentra. In september stelden ze de 'Haelvoet Connect Solutions' voor aan het grote publiek op het European Association of Hospital Managers Congres in Gent. Haelvoet zet nu verder in op het industrialiseren en vermarkten van de out-of-bed-detectie. Daarnaast werken ze een aantal andere pistes verder uit, waaronder bijvoorbeeld een applicatie voor het onderhoud van de bedden en bijkomende functionaliteiten op basis van sensoren.

Wilt u meer info over slimme geconnecteerde producten of hebt u een specifieke vraag? Klik dan hier!


(Bron beeld: Shutterstock)

(Bron foto bovenaan: Haelvoet)