Hoe belangrijk is databeveiliging en -bescherming in een industriële context

De EluciDATA Tech Talks zijn jaarlijkse events die op een aspect van de industriële toepassing van data-innovatie en AI focussen. De Tech Talk van dit jaar is toegespitst op databeveiliging en -bescherming, om het belang ervan voor onze leden van de EluciDATA Community te benadrukken. Het event vindt op 8 december 2020 plaats.

Steeds meer bedrijven concentreren zich op hoe ze artificiële intelligentie en machineleren op productdata kunnen aanwenden om productieprocessen te verbeteren, het energieverbruik te optimaliseren, verkoopprognoses te maken of om te analyseren hoe hun product in de praktijk wordt gebruikt. In deze context wordt databeveiliging en -bescherming vaak pas in een later stadium in overweging genomen.

Worden in de maakindustrie bijvoorbeeld productiegegevens kwaadwillig vrijgegeven, dan krijgt de concurrentie inzicht in een product en het productieproces. In de energiesector zou het compromitteren van een slimme meter van een klant een hacker de kans geven om het doorgegeven verbruik van die klant te wijzigen of zelfs zijn energietoevoer af te sluiten. In de logistieke sector tot slot worden vaak data uitgewisseld tussen de verschillende actoren van de waardeketen; een beveiligde omgeving zou er dan voor zorgen dat alle partijen ermee instemmen hun gegevens te delen.

Op het programma van de EluciDATA Tech Talk over databeveiliging en -bescherming dit jaar:

  • het belang van databeveiliging en -bescherming in een industriële context
  • bespreking van de uitdagingen van databeveiliging en –bescherming aan de hand van concrete use cases
  • informatie over enkele bestaande benaderingen en technologieën die de databeveiliging en -bescherming garanderen
  • de kans om in contact te komen met experts en uw vragen af te vuren
  • netwerken met vakgenoten

Interesse? Lees meer over deze Tech Talk in onze agenda!

(Bron beeld: https://www.dreamstime.com)