Hoe kunnen geavanceerde AI-methoden worden toegepast in de industrie?

Er is veel te doen rond artificiële intelligentie en machine learning, maar wat is hiervan relevant voor u als industrieel? De volgende diepgaande sessie van de mastercourse 'Data Innovation beyond the Hype' vindt plaats op 5 maart 2020, met focus op verschillende benaderingen van state-of-the-art machine-learning die met succes toegepast worden in de industrie.

Bent u op zoek naar inzicht en good practices in artificële intelligentie en machine learning? Dan is deze mastercoursesessie rond de industriële relevantie van geavanceerde AI/ML-methoden wellicht interessant voor u.
Het doel van deze specifieke mastercoursesessie is de deelnemers een beter inzicht te verschaffen in het type van problemen dat kan aangepakt worden door gebruik van machine-learning-technieken, geïllustreerd aan de hand van verschillende concrete voorbeelden uit diverse domeinen.

De volgende machine-learning-methodologieën zullen onder meer aan bod komen:

  • Reinforcement learning
  • Deep learning
  • Evolutionaire algoritmes
  • Transfer learning

Voor elke methode worden de kenmerken en de plus- en minpunten ervan in detail toegelicht, zo ook de meest gebruikte algoritmen om een welbepaald industrieel probleem op te lossen. Doel is de deelnemers te begeleiden bij het maken van een bewuste keuze van de gepaste techniek naargelang van het probleem in kwestie, de beschikbare data (dimensionaliteit, type van attribuut, enz.) en de vereisten van het verwachte model (interpreteerbaarheid, accuraatheid, schaalbaarheid, enz.).

Heeft u interesse in het volgen van deze sessie? Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u hier.