Innovatie in uw bedrijf: laat u inspireren door het Masterplan Innovatie voor de maakindustrie

Gerichte actie in Vlaams-Brabant neemt 240 bedrijven mee op innovatiereis.

Een goede balans is in vele domeinen heel belangrijk. Zo ook op het gebied van innovatie. Het is goed om een gepast evenwicht te vinden tussen cash cows, continue en incrementele innovatie en een handvol zaailingen met meer ambitieuze innovaties.

Maar waar blijf je als bedrijf de inspiratie halen voor nieuwe ideeën, hoe ga je om met de overload aan informatie, hoe voorkom je dat je belangrijke trends mist, en hoe kom je dan tot concrete acties ter zake?

Om onze bedrijven in deze uitdagingen te ondersteunen, ontwikkelden Sirris en Agoria het Masterplan Innovatie en een bijhorende dienstverlening.

Uit meer dan 200 roadmaps en toekomstverkenningen distilleerden Sirris en Agoria tien dominante innovatietrends. Ze confronteerden hun resultaten met de visie en ervaring van tientallen bedrijfsleiders. Het resultaat hiervan, het 'Masterplan Innovatie voor de technologische industrie', bestaat uit een gevalideerde structuur met 40 modellen en voorbeelden. Met dit masterplan als inspiratiebron begeleiden Sirris en Agoria bedrijven in een interactieve workshop om opportuniteiten voor de toekomst te ontdekken.

Deze aanpak werd - met de steun van Smart Hub Vlaams-Brabant - succesvol uitgerold in Vlaams-Brabant. We sensibiliseerden meer dan 240 bedrijven rond de grote innovatietrends in de maakindustrie in België. We organiseerden 3 inspiratiesessies/workshops met in totaal 35 deelnemers.

Elk bedrijf ontwikkelde stelselmatig een eigen 'heatmap': hoe positioneert het zich in elk van de 10 trends? Waar zitten de groeimogelijkheden en innovatieve ideeën in de specifieke context van het bedrijf? De onderstaande figuur toont een (fictief) resultaat van een dergelijke heatmap.

In drie bedrijfsinterne werksessies werd dit resultaat bij 10 bedrijven verder uitgediept en vertaald naar vervolgstappen en een actieplan ter zake:

  1. een lijst wordt opgemaakt met innovatieve ideeën (typisch 30 à 40 ideeën)
  2. deze ideeën worden vervolgens gescoord en geclusterd, zodat er een shortlist met enkele (drie tot vijf) kernideeën met hoog potentieel overblijven; in deze fase worden specifieke tools ingezet om ideeën gestructureerd uit te werken (bv. Business Model Canvas)
  3. een actieplan wordt opgemaakt voor één of enkele ideeën, met concrete stappen en acties om aan de slag te gaan met het gekozen idee. Bij het uitwerken van het bijhorende actieplan brengt Sirris waar nodig bijkomende expertise in van haar experten (bv. op het gebied van slimme producten, digitale servitisatie, factory of the future, enz.). De resulterende informatie bevat zowel een inschatting van het marktpotentieel als een ruw werkplan en is hiermee de kiem voor een eventueel innovatieproject.

De specifieke impuls vanuit de provincie Vlaams-Brabant - het project ‘Innovatief ondernemen: van inspiratie tot actieplan’ - loopt nu ten einde. Het belang en de impact van een dergelijke oefening blijven hoe dan ook valabel. Geïnteresseerde bedrijven kunnen onverminderd een beroep doen op Sirris om een dergelijke oefening op te starten. 

Het project 'Innovatief ondernemen: van inspiratie tot actieplan' kwam tot stand met steun van Smart Hub Vlaams-Brabant.