Inspiratie rond 'smart interconnected', om succesvol te innoveren

Innoveren kan rond heel veel aspecten. Maar waar best beginnen en waarom? In deze derde blog rond succesvol innoveren geven we enkele inspirerende voorbeelden bij de trend 'smart interconnected'. Op 29 maart organiseert Sirris in dit kader een inspiratiesessie, waarvoor u zich nu al kunt inschrijven.

Een coherent innovatieplan opstellen dat past in de strategie van uw bedrijf is niet eenvoudig. Wij kunnen u daarbij helpen via een gestructureerde aanpak in vier stappen, waarbij 'inspireren' een belangrijke eerste stap is. Dit door een beter inzicht in dominante patronen (trends) die aantonen hoe business-, product- en productieaspecten evolueren en concrete voorbeelden.

Na 'servitisatie' lichten we nu de trend 'smart interconnected' meer in detail toe.

Bij 'smart interconnected' onderscheiden we vier modellen: 'multi-disciplinary', 'smart product', 'interconnected product' en 'product system'. Elk van deze modellen probeert de waarde van de verleende diensten zo goed mogelijk te capteren. Of een model goed werkt (of niet werkt), hangt vooral af van de leverancier-klant-relatie. Indien de klant nood heeft aan een hoger model, maar de leverancier volgt niet, dan is er een probleem. Mogelijk zal de klant in dat geval op zoek gaan naar een alternatieve leverancier. Omgekeerd kan een leverancier vooruit lopen op nog niet bestaande behoeften van de klant en wil hij daarvoor een hogere prijs aanrekenen, wat eveneens een probleem zal zijn. Klant en leverancier moeten zich dus goed voelen in het model dat ze kiezen voor hun transacties, zodat een win-win-situatie gecreëerd wordt.

Hieronder wordt elk model van de trend 'smart interconnected' meer in detail toegelicht en telkens geïllustreerd met een voorbeeld.

1. Model 'Multi-disciplinary'

Door multidisciplinaire engineering en een combinatie van geavanceerde materialen kunnen producteigenschappen verbeterd worden en kunnen extra functies worden toegevoegd. Daarbij kunnen ook nieuwe technologieën (bijv. additive manufacturing) en hulpmiddelen (bijv. simulatie) toegepast worden. Vaak betreft het een herontwerp vanaf nul.

Voorbeeld:

Door multidisciplinaire engineering is Jaga er in geslaagd een veel hogere warmteafgifte te realiseren, waardoor een lagere watertemperatuur kan toegepast worden. Het lichtgewicht verwarmingselement combineert verschillende materialen zoals koper, aluminium en roestvrijstaal en bevat tot tien keer minder water, waardoor het sneller reageert. Het toestel is zo ontworpen dat de lucht erdoorheen stroomt met een zo gering mogelijke weerstand.

 
Lichtgewicht verwarmingselement van Jaga

2. Model 'Smart Product'

In een smart product worden intelligentie en een actieve controle toegevoegd aan het product. Om dit te realiseren worden sensoren en actuatoren ingezet. Hierdoor ontstaat er een waaier van nieuwe mogelijkheden op het gebied van monitoring, controle, optimalisaties en autonomie. Er kan ook rekening gehouden worden met de omgevingsomstandigheden en met de wensen van een gebruiker.

Voorbeeld:

Hydroko heeft een slimme waterklep en een slimme watermeter ontwikkeld die bijvoorbeeld kan toegepast worden op de hoofdkraan van de watermaatschappij in uw huis. Dankzij deze innovatie is het mogelijk om de stand van de watermeter draadloos door te sturen naar de watermaatschappij. Meer nog, de watermaatschappij kan vanop afstand de stand van de waterklep regelen (openen, sluiten, of debietregeling), bijvoorbeeld bij een groot waterlek of bij waterschaarste.

 
Slimme waterklep en slimme watermeter van Hydroko

3. Model 'Smart Inter-connected'

Volgens dit model ligt de focus op een optimale interactie tussen het product en de omgeving van het product. Producten kunnen automatisch verbonden worden en communiceren met andere producten in de omgeving. Het product heeft toegang tot informatie en diensten van andere slimme producten uit zijn omgeving. De interacties zijn in real time.

Voorbeeld:

In plaats van straatverlichting continu op vol vermogen te laten werken, kunnen de lichten dynamisch gecontroleerd worden in functie van de noodzaak en aanwezigheid van gebruikers. Om het nodige comfort en veiligheid van gebruikers te garanderen is de verlichting voorzien van aanwezigheidssensoren. Het licht wordt gedimd of geactiveerd volgens de noodzaak. Dit kan leiden tot extra comfort en tot een besparing op het energieverbruik. Aansluitend kunnen, op basis van de verzamelde data, de gepaste energie-efficiëntie rapporten en dashboards worden gegenereerd.

'Intelligent Lighting System' van Digital Lumens

4. Model 'Smart Interconnected Product System'

In dit model is er een interactie tussen een groot aantal producten en productdiensten, die als het ware een ecosysteem vormen. Fysische producten hebben een virtueel equivalent, waardoor het mogelijk wordt voor softwaretoepassingen om direct te interageren met de fysische wereld of om te reageren op het gebruik van het product.

Voorbeeld:

Om de opbrengst en rendabiliteit te verhogen wordt real-time informatie van alle landbouwmachines verzameld. Het betreft informatie over de positie op het veld, de opbrengst en de toestand van de bodem. Op basis van deze data worden er toepassingskaarten gemaakt voor een plaats specifieke bemesting in functie van de gemeten parameters en noden. De machines zijn GPS-gestuurd en kunnen hun taken autonoom realiseren.


Precisielandbouw en landmanagement van Case New Holland

Wilt u meer weten over andere trends en wat u daarmee kunt doen in uw bedrijf? In een vorige blog hadden we het al over servitisatie, in een volgende blogpost komt de trend 'customer centred'  uitgebreid aan bod. Wilt u alle trends uitvoerig leren kennen? Voor een integrale voorstelling van de tien trends kunt u terecht op onze inspiratiesessie die zal plaatsvinden op 29 maart in de gebouwen van Sirris in Heverlee. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.

Eens geïnspireerd... waag u aan een proof of concept!

U bent klaar om als productbouwer uw hardware uit te breiden met digitale functionaliteiten? Of om als softwareontwikkelaar de link te maken met fysieke producten? Of u heeft een idee voor een innovatief smart connected product? U kunt onmiddellijk overgaan tot de ontwikkeling van een proof of concept in het Smart Connected Innovation Lab van Sirris. Hier kunt u terecht voor deskundig advies en begeleiding door onze experts, voor innovatieve demonstratoren en state-of-the-art apparatuur. Van concept over proof of concept tot industrialisatie: we evalueren de levensvatbaarheid van uw idee, adviseren over de mogelijkheden en helpen u op weg bij de realisatie van uw innovatie.

Om u een voorbeeld te kunnen tonen van de mogelijkheden, ontwikkelde het Sirris-team een demonstratietool. Daarbij hebben we cloud-, data- en interfacetechnologieën geïntegreerd in een bestaand slim product: robotstofzuiger Roomba. Bekijk het informatiefilmpje!

Het pilootproject 'Innovatief ondernemen: van inspiratie tot actieplan' kwam tot stand met steun van Smart Hub Vlaams-Brabant.