ITEA Award of Excellence voor de volledige digitale lus van het Flex4Apps-project

Softwareleveranciers moeten zich steeds meer toespitsen op de optimalisatie van hun diensten én inspelen op de voorkeuren van hun klanten. Door zijn flexibele raamwerk en algoritmen creëert het ITEA-project Flex4Apps een complete lus waarmee bedrijven complexere diensten kunnen aanbieden en tegelijk de digitale transitie bevorderen. Voor dit unieke resultaat hebben de projectpartners de ITEA Award of Excellence in ontvangst mogen nemen tijdens de Online ITEA PO Days 2020.

Een grondige, data-ondersteunde kennis van de klanten

Iedereen in de industrie weet hoe belangrijk het is applicaties te monitoren: je wilt weten hoe je apps presteren zowel op technisch vlak (gebruik van de CPU, geheugen, fouten) als vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het probleem dat zich vandaag stelt, is dat voor veel teams monitoring en analyse slechts enkele van de vele taken zijn die ze moeten uitvoeren, met weinig technische of methodologische begeleiding. Het is echter niet zo eenvoudig om data die afkomstig zijn van grotere, gedistribueerde systemen, te verzamelen, op te slaan, te analyseren en erop in te spelen.

Tegelijk waren tijdens de vorming van het Flex4Apps-project de containers en de serverloze paradigma’s in opmars, wat de uitdaging van het monitoren moeilijker maar ook eenvoudiger maakte: moeilijker in de zin dat er nog meer moet worden gemonitord omdat er meer verkeerd kan lopen, en eenvoudiger omdat een team met dezelfde bouwblokken performante monitoring- en analysesystemen voor zichzelf kan bouwen, aan een redelijke prijs.

De partners van het Flex4Apps-project bouwden referentiearchitecturen met behulp van containers en serverloze paradigma’s om de monitoring en de analyse aan te pakken, en ze ontwikkelden de methodologische ondersteuning om teams te helpen deze te benutten. Ze kozen ervoor de referentiearchitecturen beschikbaar te maken via installaties in één klik (geautomatiseerde implementatie) en publiceerden delen van hun werk in een openbaar toegankelijke GitHub. De methodologische inzichten werden gebundeld in het boek 'Hyperscale and Mircrocare, the digital business cookbook'.

Invloed binnen het project en daarbuiten

Dankzij een verbeterde monitoring en analyse konden de projectpartners hun klanten beter van dienst zijn, wat tot een betere klantenbinding en een grotere klanttevredenheid leidde, en in sommige gevallen zelfs tot een scherpere prijsstelling van hun aanbod.

"We zijn er ook trots op dat het project niet alleen een invloed heeft op de partners ervan. Door onze referentiearchitecturen te publiceren, kunnen ook anderen van onze inzichten genieten", aldus Nick Boucart, Senior Technological Adviser Software and ICT bij Sirris en auteur van het boek 'Hyperscale and Microcare'.

Van SaaS tot boek

Nick Boucart: "Toen SaaS zich begon op dringen als een belangrijk nieuw paradigma om nieuwe softwareproducten op de markt te brengen, besefte ik meteen dat deze bedrijven baat konden hebben bij het meten van hoe gebruikers met hun digitale producten interageren en, dankzij de online aard, snel op die inzichten reageren. Een schaalbaar en veilig SaaS-product ontwerpen en bouwen in de jaren 2010-2015 was toen nog een hele uitdaging; de cloud was immers nog niet zo matuur als vandaag. De meeste, zo niet alle ontwikkelingsinspanningen werden aan de uitwerking van het eigenlijke product besteed. Weinig teams die ik kende, maakten gebruik van monitoring en analyse, deels omwille van de technische uitdagingen die ermee gepaard gingen, deels omdat de technologische ondersteuning ontbrak voor de installatie van een datagedreven benadering van een digitaal productbeheer.

Rond die periode ontdekte ik het Flex4Apps-concept, tijdens de ITEA PO Days. Ik sprak het consortium aan en ontwaarde een gelegenheid om op zowel de technische als de methodologische kant van datagedreven productbeheer te werken. Flex4Apps en de ITEA-gemeenschap gaven me de kans om met nieuwe en ontluikende technische paradigma’s te werken, zoals het serverloos concept en Docker, die een doorbraak zouden forceren in het bouwen van grootschalige moderne web- en mobiele apps; tegelijk konden we onze ideeën voor de methodologische kant uittesten in een veilige en aangename, maar niettemin internationale omgeving.

Mijn medeschrijver Peter Verhasselt zette me aan om onze ideeën en bevindingen in een boek vast te leggen, 'Hyperscale and Microcare, the Digital Cookbook'."

Lees hier het persbericht met meer getuigenissen van projectpartners.