Laat de Factories of the Future 2021 u inspireren

Factory of the Future worden is in gewone tijden al een hele prestatie. Dit is echter géén gewoon jaar. Ondanks zware inspanningen om zichzelf te transformeren, hebben heel wat bedrijven als gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis de audit niet kunnen laten doorgaan. Slechts enkele ondernemingen zijn hier wel in geslaagd. U leert ze kennen tijdens de Factory of the Future Awards 2021!

Voor die ondernemingen en ook voor alle andere, als opsteker voor de hele Belgische industrie, die blijk geeft van zo veel veerkracht, hebben we besloten om ook dit jaar de Factory of the Future Awards uit te reiken tijdens een online-event. Onze industrie is immers essentieel, als motor van onze economie, maar ziet zich geconfronteerd met tal van uitdagingen, nu en in de toekomst. Denk maar aan de impact van de COVID-19-pandemie die een versnelling in de transformatie naar Industrie 4.0, digitalisering en duurzaamheid in het bijzonder, teweeg gebracht heeft. Om deze economische en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, zijn innovatie en technologie van groot belang. Vlaanderen wil innovatieve koploper worden, om zo de technologische vooruitgang te stuwen, hier en internationaal. Factories of the Future nemen hierin het voortouw. Daarbij draait het niet alleen om grote multinationals, ook kmo's zijn innovatieve koplopers door hun wendbaarheid. Ook het groeiende belang van samenwerking en kennisuitwisseling, tussen bedrijven, overheden en kennispartners mag hier zeker niet over het hoofd worden gezien.

Inspiratievolle voorbeelden

Deze bijzondere editie van de Awards wordt georganiseerd door Sirris en Agoria, in samenwerking met Flanders’ FOOD, Centexbel, WOOD.BE, Catalisti en de federaties Fevia Vlaanderen, Fedustria en essenscia. Net zoals Factories of the Future een inspiratievol voorbeeld voor andere bedrijven zijn, geven ook deze federaties, samen met technologiefederatie Agoria, al enige tijd het voorbeeld door nauwer samen te werken, te beginnen met de Factories of the Future, om zo gemeenschappelijke uitdagingen, zoals lokaal produceren, sterker en efficiënter aan te kunnen gaan. 

Belang van ondersteuning

Het belang van Factories of the Future voor onze industrie, economie en maatschappij valt niet te onderschatten. Om de bedrijven te helpen bij hun transformatie werden allerlei initiatieven en diensten binnen het Factory-of-the-Future-programma opgezet. Een recent initiatief om onze bedrijven te ondersteunen, is het Industriepartnerschap, waarin 17 Vlaamse innovatiepartners onder leiding van Sirris en Agoria de handen in elkaar hebben geslagen. Met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen bieden ze een geïntegreerde dienstverlening aan om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren binnen de thema's 'Industrie 4.0', 'Digitalisering' en 'Duurzaamheid'.

Bijzondere zevende editie

Tijdens de zevende editie van de Factory of the Future Awards zit iedereen op de eerste rij om de Factories of the Future 2021 te leren kennen! Voor het eerst is de uitreiking online en voor het Nederlandstalige en Franstalige landsgedeelte op dezelfde dag, op 23 februari. Het programma van de Factory of the Future Awards in Vlaanderen vindt u in onze agenda.

Wilt u erbij zijn? Schrijf u hier in!