Laserablatie van spuitgietmatrijzen biedt potentieel voor productie van holle micronaalden

De doorbraak van het gebruik van holle micronaalden voor de toediening van medicatie wordt momenteel nog verhinderd door de prijs, traagheid en complexiteit van de bestaande microfabricagetechnieken. Een recent onderzoek toont aan dat een nieuwe methode die gebruik maakt van een femtosecondelaser een goedkopere, maar betrouwbare oplossing voor de massaproductie van holle micronaalden kan bieden.

Omdat lang niet alle medicatie via het spijsverteringsstelsel kan worden toegediend, gaat nog steeds heel wat via een injectie. Dit is echter oncomfortabel voor de patiënt, vergroot de kans op infecties en vereist geoefend medisch personeel. Vooral deze laatste twee feiten zijn een probleem in ontwikkelingslanden.

De zoektocht naar een minder invasieve manier van toediening, die voorbij de natuurlijke barrière van de huid (stratum corneum) raakt, mondde uit in de ontwikkeling van allerlei soorten micronaalden, met een lengte van 25-2.500 µm. Een groot voordeel bij dit soort naalden is de mogelijkheid om pijnvrij, al dan niet zelf, medicijnen en vaccins toe te dienen. Een bijkomend voordeel bij de toediening van vaccins is de overvloed aan gespecialiseerde antigeen-presenterende cellen in de huid (onmisbaar voor de goede werking van het afweersysteem). Bovendien zijn door het kleinere volume, de distributiekosten lager dan bij klassieke hypodermische naalden. Dergelijke oplossingen voor de toediening van medicijnen zouden op wereldschaal een hele hulp zijn om crises zoals de COVID-19-pandemie op te lossen.

Lees meer op Techniline.

Meerdere micro-expertises

Begin 2021 startte het COOCK-project Surfacescript rond functioneel getextureerde oppervlakken voor een nieuwe generatie componenten. Klik hier voor meer informatie.

Ook op het vlak van microproductietechnieken en microfluidica is Sirris actief. Zo ontwikkelen de experts in microbewerking micro-fluidische reactoren. Meer over onze expertise en infrastructuur binnen het microdomein vindt u hier.