Lerend Netwerk 'Coatings voor medische toepassingen' komt tegemoet aan actuele nood

Naast virussen zoals COVID-19 zijn er heel wat bacteriën die al langer een bedreiging vormen voor patiënten in ziekenhuizen of zorgcentra. Antimicrobiële oppervlakken zijn een hulp in de strijd tegen deze micro-organismen. Nieuwe stoffen en coatings zijn al ontwikkeld voor toepassing op frequent aangeraakte oppervlakken. Het Lerend Netwerk 'Coatings voor medische toepassingen' wil kennis- en ervaringsuitwisseling en nieuwe inzichten hierin stimuleren.

In de huidige coronapandemie is de preventie van infecties meer dan ooit actueel. Het is echter geen nieuwe strijd. Ondanks preventiemaatregelen zoals handhygiëne en regelmatige reiniging neemt het aantal resistente bacteriën, waartegen zelfs de sterkste antibiotica geen verhaal meer hebben, in ziekenhuizen gestaag toe. Jaarlijks sterven naar schatting 37.000 mensen rechtstreeks aan een infectie met een resistente bacterie en nog eens 110.000 ziekenhuispatiënten via indirecte weg.

Antimicrobiële materialen

Antimicrobiële oppervlakken met de intrinsieke eigenschap om microben te elimineren zijn een hulp in de strijd tegen deze micro-organismen. De antimicrobiële eigenschappen van bijvoorbeeld koper en zilver zijn al langer gekend. Bacteriën die op koperoppervlakken terechtkomen worden binnen 1 à 2 uur gedood. Recent onderzoek toonde aan dat het COVID-19 virus slechts 4 uur op een Cu-oppervlak detecteerbaar was, terwijl het voor andere oppervlakken zoals staal, karton en plastiek tot enkele dagen detecteerbaar en overdraagbaar was.

Verschillende nieuwe stoffen en coatings werden ontwikkeld, binnen onderzoeksprojecten en door bedrijven, voor toepassing op frequent aangeraakte oppervlakken, elk met zijn specifieke eigenschappen en voor- en nadelen. Er worden heel wat oplossingen aangeboden : antimicrobiële coatings, hydrofobe coatings, self-cleaning coatings, makkelijk reinigbare coatings, … 

De vraag stelt zich hoe dergelijke coatings een rol kunnen spelen in het tegengaan van de verspreiding van onzichtbare vijanden, zeker in een ziekenhuis, waarbij veel parameters (reiniging, bezoekers, personeel, patiënten,…) een invloed kunnen hebben. Een deel van deze coatings vallen onder de biocide-wetgevingen, waardoor het in de markt zetten van dergelijke coatings de juiste kennis vereist.

Lerend Netwerk

Op 13 oktober 2020 werd het Lerend Netwerk 'Coatings voor Medische toepassingen' voorgesteld. Dit Lerend Netwerk wil een selecte groep van bedrijven samenbrengen om kennis en ervaringen uit te wisselen rond dit type coatings, contacten te leggen en nieuwe inzichten te verkrijgen om dergelijke coatings toe te passen op producten waar dit vandaag nog niet het geval is.

Slechts 15 bedrijven met een gezamenlijke interesse in coatings voor medische toepassingen kunnen aan de vier halfdaagse sessies deelnemen. Elke sessie zal een keynote omvatten om het onderwerp in te leiden, waarna de bedrijven met elkaar in discussie kunnen gaan. De eerste (online) sessie vindt plaats op 26 januari. Meer informatie over de keynotes en het verloop van de sessies vindt u op de inschrijvingspagina.

Bent u geïnteresseerd en wenst u deel te nemen aan dit Lerend Netwerk 'Coatings voor medische toepassingen'? Schrijf u snel in!

 

Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 16 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s : Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

#industriepartnerschap #sterkondernemen 

Tags: