Lid worden?

Geniet van deze voordelen!

 1. Individuele korting op de service tarieven tot liefst 15% ten opzichte van niet-leden
 2. Korting bij seminaries – U betaalt minder om aan seminaries van Sirris deel te nemen.
 3. Onbeperkte toegang tot Techniline (techniline.sirris.be), de technologische online technologie biblioteek van Sirris.
 4. Een stevige korting bij toegang tot stuurgroepen van grote collectieve projecten opgezet door Sirris. Door aan een stuurgroep deel te nemen:
  1. geeft u het project mee richting
  2. krijgt u rechtstreeks informatie uit eerste hand
  3. krijgt u toegang tot een groter netwerk
 5. Een stevige korting bij lidmaatschap bij derde organisaties waarin Sirris participeert
  1. BIL, het Belgisch Instituut voor Lastechniek (www.bil-ibs.be -  gratis lidmaatschap )
  2. Het EDM-programma, een gezamenlijk initiatief van Imec en Sirris (www.cedm.be)
  3. De deelname aan BEC-commissies wordt voor 75% betaald door Sirris/Agoria en 25% door het bedrijf. (de normale BEC bijdrage per domein is 1.780 euro)
 6. Gratis lidmaatschap van de Elucidata community.

Hoe word je lid?

Is uw onderneming in België gevestigd? Bent u actief in de technologische sector? Dan komt u in aanmerking om lid van Sirris te worden en van de vele voordelen te kunnen genieten.

Uw lidmaatschapsbijdrage hangt af van uw activiteitensector en de grootte van uw bedrijf. Neem contact op met Bas Rottier, om uw bijdrage te berekenen.

Statutair lidmaatschap?

Sirris werd in 1949 door Agoria opgericht en is een instelling erkend onder toepassing van de besluitwet - De Groote van 30 januari 1947. Dit betekent concreet dat alle bedrijven in België die onder het paritair comité "metaal" vallen (PC 111 voor arbeiders, PC 209 voor bedienden) en die 10 of meer werknemers tewerk stellen, verplicht lid moeten zijn van Sirris.

Indien uw onderneming minder dan 10 werknemers telt of ressorteert onder een ander paritair comité, kan zij op vrijwillige basis lid worden of blijven van Sirris en daarmee ook genieten van de voordelen van het lidmaatschap.

Aarzel niet om onze statuten te raadplegen.

Simuleer uw jaarlijkse ledenbijdrage

Aantal werknemers (headcount = N) op de loonlijst van uw bedrijf.
 
 
€ 
Voorspelling van uw jaarlijkse ledenbijdrage, gebaseerd op het huidige aantal werknemers (N).

Toelichting van de formule 

 • Minimumbijdrage :  547,08 EUR per jaar voor de bedrijven tot 20 werknemers
 • Jaarlijkse bijdrage voor de bedrijven van meer dan 20 werknemers, waarbij 'N' staat voor het aantal werknemers (headcount) op 31 december van het vorige jaar

Bijdrage (N werknemers)= in euro

 • Basisprijs: 32,82 EUR/werknemer (degressief per werknemer, vanaf de 21e)
 • Percentage van vermindering van de basisprijs per extra werknemer: 0,01%/werknemer

Facturatie: 

 • 50 medewerkers of meer - per kwartaal - 1/4 van het bedrag

 • Minder dan 50 medewerkers - per jaar - volledig bedrag

 

Vragen?

Hebt u vragen bij deze voorspelling, neem dan gerust contact op met Veerle Jansens, +32 491 61 95 21 of  members@sirris.be.