Octrooi-onderzoek als gids naar innovatie in biogebaseerde coatings

Een grondige analyse van octrooien kan waardevolle aanwijzingen bevatten in welke richting trends in technologie en markt evolueren en in welke domeinen bijkomend innovatiepotentieel zit. Octrooionderzoek kan dergelijke evoluties blootleggen en is een uiterst geschikt middel voor technologische prospectie. Een recente oefening nam de proef op de som voor biogebaseerde coatings.

Slinkende voorraden van klassieke fossiele grondstoffen drijven de industrie tot de overstap naar duurzame materiaaloplossingen. Voor coating- en verftoepassingen zijn meerdere routes voor de synthese van biogebaseerde alternatieven op academisch niveau ontwikkeld en deze worden nu stapsgewijs geïntroduceerd in commerciële coatingformulaties. Het opvolgen van de toenemende activiteit en het in kaart brengen van huidige trends in de toepassing van biogebaseerde coatings kunnen dienen als instrument om de positionering te versterken of richtingen voor de toekomst te identificeren voor de ontwikkeling van materialen met nieuwe eigenschappen.

Om de sterkte en verworven inzichten uit geavanceerd octrooionderzoek te illustreren voor technologische prospectie, worden de resultaten van een onderzoek op octrooien (2000-2020) in verband met biogebaseerde coatings gepresenteerd, met een focus op epoxy, acrylaat, urethaan en PLA. De analyse werd uitgevoerd door gebruik te maken van de PatentInspiration-dashboard, dat beschikbaar is bij Sirris.

Lees meer over dit octrooi-onderzoek op Techniline.

Dit onderzoek wordt gepresenteerd in het kader van het BioCoat-project. Dit project wil op basis van industrieel beschikbare biobouwstenen de transitie naar biogebaseerde coatings versnellen door coatingbedrijven kennis aan te reiken rond de formulatie, het aanbrengen, de performantie en toepassingen van biogebaseerde coatings.