Octrooien: rechten van de octrooihouder versus rechten van derden

De Octrooicel van Sirris publiceert een korte video waarin experten uitleggen welke rechten een octrooi met zich brengt.

Volgens artikel XI.29 van het Belgisch Wetboek Economisch Recht geeft het octrooi het recht iedere derde die daar niet de toestemming van de octrooihouder voor heeft verkregen, te verbieden een voortbrengsel waarop het octrooi betrekking heeft te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben.
Er bestaan gelijkaardige bepalingen voor werkwijzes waarop het octrooi betrekking heeft en voor voortbrengsels verkregen volgens werkwijzes waarop het octrooi betrekking heeft.

Maar wat houdt dat precies in? Eva Eulaers, Europees octrooigemachtigde bij V.O. Patents & Trademarks legt uit op basis van een erg concreet voorbeeld.

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.