Onderzoek naar de noden van ondernemingen in verband met normalisatie rond additive manufacturing

Uit een onderzoek dat Sirris bij Belgische ondernemingen heeft uitgevoerd blijkt duidelijk dat zij hierin geïnteresseerd zijn en dat zij nood hebben aan informatie.

In het kader van haar Normenantenne heeft Sirris eind 2017 een onderzoek uitgevoerd bij een panel van Belgische ondernemingen om hun kennis over de bestaande normen rond AM te achterhalen en om na te gaan welke kennis ontbreekt en welke dringende noden zij op dit vlak hebben.

Tijdens het onderzoek is eerst kort ingegaan op de mate waarin de technologieën rond additive manufacturing op dit moment gebruikt worden. In een tweede deel is onderzocht hoeveel kennis ze hadden over de normen en welke belangstelling en inzet de ondernemingen hadden voor het normalisatieproces.

Hier kunnen enkele interessante conclusies uit getrokken worden:

Van de 52 ontvangen antwoorden kent bijna 60% van de ondernemingen het normalisatieproces niet maar zijn zij ertoe bereid tijd uit te trekken om mee te werken aan het uitwerken van normen in hun sector.

Bijna 83% denkt dat het voor de uitbouw van hun activiteiten positief zou zijn normen rond additive manufacturing op te stellen.

Tot slot zou bijna 86% van de respondenten graag meer weten over de Normenantenne voor AM.

De Belgische industrie is dus duidelijk geïnteresseerd. Dat blijkt ook uit het antwoord op de vraag 'Kent u de bestaande normen rond additive manufacturing die al gepubliceerd zijn?' waarop 78% negatief antwoordt.

Deze cijfers tonen aan dat het belangrijk is dat Sirris bij de ondernemingen actief is rond dit belangrijke aspect van additive manufacturing.

Vul zeker de online vragenlijst in (3 min.) als u ook geïnteresseerd bent in normalisatie rond additive manufacturing en 3D-printing: http://www.questionpro.com/t/AJo0uZYF4m


Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.

Tags: