Ontdek de mogelijkheden en barrières van composietmaterialen

In verschillende sectoren kunnen composietmaterialen dankzij hun eigenschappen voordelen bieden die met de klassieke materialen niet mogelijk zijn. De mindere bekendheid van deze materialen en hun eigenschappen blijft echter een hindernis om (verder) door te breken. Om de uitwisseling van 'best practices' te bevorderen, organiseren Sirris en Agoria Composites een lerend netwerk Composieten.

Wist u dat hetzelfde voorwerp met dezelfde functionaliteit - of met verbeterde eigenschappen - in composietmateriaal tot wel 70 procent lichter is dan de stalen variant? Daarnaast kunnen bijvoorbeeld mechanische eigenschappen als stijfheid heel lokaal aangepast worden aan de noden van het ontwerp.

Voordelen voor meerdere sectoren

In de luchtvaartindustrie is het gebruik van deze materialen inmiddels al ingeburgerd, gezien elke gewonnen kilogram zorgt voor een verbeterde brandstofefficiëntie. Maar niet alleen in luchtvaart is gewichtsbeperking belangrijk, ook bijvoorbeeld in wegtransport probeert men (elektrisch aangedreven) voertuigen een paar kilometer verder te laten rijden door onder andere te besparen op gewicht. Het feit dat composieten meer corrosiebestendig zijn, is in winterse omstandigheden nog een bijkomend voordeel. 
De marktstructuur van de automobielsector laat echter niet toe om stalen onderdelen eenvoudigweg één op één te vervangen door de tegenhangers in composiet. De reden is de inherent hogere kost van composietonderdelen.

Zo belanden we aan de eerste van de barrières die de introductie vertraagt: de kost die al dan niet geslikt kan worden binnen het businessmodel van de sector. Om een acceptabel alternatief te kunnen betekenen, moet de assemblagetijd van een wagen tegelijkertijd naar beneden, door bijvoorbeeld het aantal onderdelen te verminderen via complexere designs. 

Ook in andere sectoren zoals de bouwsector kunnen het gewicht (30 procent lichter dan beton), de mechanische eigenschappen, lange levensduur (corrosieresistentie) en geringe onderhoudsbehoefte doorslaggevende factoren zijn in het voordeel van composietmaterialen ten opzichte van de meer klassieke materialen. Dat gebeurt al in constructies en gebouwen vandaag, maar waarschijnlijk wordt dit nog crucialer in de toekomst met smart- & mega-steden of zelfs drijvende steden in het verschiet. Het lagere gewicht alleen kan een enorme impact hebben op de belasting van de machines tijdens de bouw. Veel grotere stukken zouden ook ‘off-site’ kunnen worden gemaakt en in hun geheel naar de site gebracht, wat de bouwtijd (en -kost), alsook het ongemak voor de omgeving drastisch zou kunnen verminderen.

Lerend netwerk 'Composieten'

Om de uitwisseling van 'best practices' met composietmateriaal te bevorderen, organiseren Sirris en Agoria Composites een lerend netwerk Composieten. Tijdens deze vier workshops, waarvan de eerste zal plaatsvinden op 23 september 2021, zullen we een groot aantal van deze barrières in groep proberen aan te pakken door inspiratie en kennis uit te wisselen.

Meer informatie over het lerend netwerk en de inschrijvingslink vindt u op de website van Agoria.

In het kader van het VLAIO-project 'Industriepartnerschap' genieten Vlaamse bedrijven bovendien van een sterk verlaagd tarief voor de deelname.

 

(Bron beeld bovenaan: Agoria)