Ontdek de verschillende benaderingen voor dataverkenning

Het Sirris Data and AI Competence Lab (EluciDATA Lab) start opnieuw haar mastercourse rond 'Data Innovation'. In een reeks pragmatische en industriegerichte sessies en webinars wordt dieper ingegaan op verschillende facetten die datagedreven innovatie mogelijk maken. We bijten de spits af met het webinar 'The importance of data exploration and hypothesis building' op 9 en 12 februari. 

De mastercourse 'Data Innovation' van het Sirris Data and AI Competence Lab (EluciDATA Lab) biedt met zijn pragmatische en industriegerichte trainingsessies en webinars een antwoord op de nood van bedrijven om hun producten, diensten of technologie te innoveren op basis van het gebruik van data. Zo wordt het voor deze bedrijven bijvoorbeeld mogelijk nieuwe inzichten te verwerven uit experimentele data, producten en klanten te profileren, productieprocessen te optimaliseren, falen van machines te voorspellen en datagedreven start-ups op te richten.  

De mastercourse-cyclus licht de verschillende facetten van data-innovatie toe in een aantal sessies en webinars: hierin komen zowel de data-science workflow algemeen aan bod, als specifieke thema's met een focus op industriële toepassingen van data science en artificiële intelligentie. Ons eerste webinar behandelt het belang van dataverkenning. 

'The importance of data exploration and hypothesis building'

Een duidelijk beeld van de zakelijke opportuniteiten en een bibliotheek met intelligente algoritmen zijn niet voldoende om een datagedreven oplossing uit te werken. Een grondig inzicht in de kwaliteit van de beschikbare gegevens en relevante informatie die erin vervat zit is net zo belangrijk om haalbare werkhypothesen te kunnen afleiden over de onderliggende mechanismen van het te onderzoeken probleem. Zijn de data geschikt om de zakelijke uitdaging op te lossen? Zijn ze van de juiste kwaliteit en aard? Welke data ontbreken? Vertonen ze significante patronen en trends die kunnen worden benut om het onderzochte probleem beter te modelleren en te begrijpen? In dit tweedelige webinar worden verschillende benaderingen voor dataverkenning besproken, met in het bijzonder aandacht voor numerieke en visuele technieken. 

De twee sessies van dit webinar vinden plaats op 9 en 12 februari, telkens van 9:30 tot 12:00.

Interesse? Meer informatie over de mastercourse, en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.


#industriepartnerschap #sterkondernemen