Opportuniteiten bij productafdanking van grote composietstructuren

Ondanks hun relatief lange levensduur is de gebruiksduur van composieten eindig. Nieuwe businessopportuniteiten in de verwerkingsroute worden nu onderzocht. Tijdens een interactieve workshop op 11 september komen prominente spelers aan het woord die u wegwijs maken in de problematiek van afdanking bij grote composietstructuren.

Ondanks hun relatief lange levensduur is de gebruiksduur van composieten eindig. Zeker wat betreft grote composietconstructies, zoals windturbinebladen en composieten tanks, komen binnenkort grote volumes materiaal vrij, waar nog geen gevestigde verwerkingsroutes voor bestaan. Nieuwe businessopportuniteiten in deze verwerkingsroute worden nu onderzocht. Ontmanteling, logistiek, scheiding, voorverwerking tot en met de verwerking via thermische valorisatie (o.a. productie van cement) vereisen op elkaar ingespeelde actoren. Afstemmen van de rollen en verantwoordelijkheden is noodzakelijk om zo’n waardeketen rendabel te maken.  

Het SLC-Lab en OWI-Lab van Sirris, Agoria en Go4Circle organiseren op 11 september een workshop waarin prominente spelers worden samengebracht rond dit thema, als oriëntatie in het vraagstuk. De inbreng van sprekers zoals Neowa en Sarens dient als basis voor een interactieve sessie om zo de waardeketen met zijn opportuniteiten en hindernissen in kaart te brengen. Hierbij exploreren we de specifieke noden voor wieken van windmolens, silo’s, boten, … en zoeken we waar deze afvalstromen mogelijk schaalvoordelen kunnen bieden.  

Klik hier voor verdere info, programma, praktische informatie en de mogelijkheid om in te schrijven. 

Deze workshop kadert in de VIS-haalbaarheidsstudie CompositeLoop vanuit de innovatieve bedrijfsnetwerken Composieten en Offshore Energie met projectcoördinatie door Sirris (SLC-Lab en OWI-Lab) en partners Agoria en Go4Circle met steun van Vlaio.