Optimale snijcondities voor nieuwe materialen

Verschillende parameters beïnvloeden de kwaliteit van een verspanende operatie, waaronder de snijcondities, die op hun beurt afhangen van verschillende factoren. Niet altijd zijn snijcondities via de leveranciers beschikbaar of zijn aanpassingen vereist. Om van optimale snijcondities geen gokspelletje te maken, bestaan er genormeerde technieken.

De kwaliteit van een verspanende operatie zoals bijvoorbeeld frezen, boren of draaien wordt beïnvloed door verschillende parameters. Voor de hand liggende invloedsfactoren zijn onder andere de stabiliteit van de werkstukopspanning, het snijgereedschap, de bewerkingsstrategie en de snijcondities. De snijcondities zijn op hun beurt gekoppeld aan onder andere het te bewerken werkstukmateriaal, het gebruikte snijmateriaal, het type bewerking (ruwen vs. finisseren), het gebruikte koelmiddel en de uitsteeklengte van het gereedschap.

De gereedschappenleveranciers bieden voor hun assortiment gereedschappen voor veel werkstukmaterialen snijcondities aan. Deze richtwaarden vormen meestal een goed uitgangspunt, maar afhankelijk van de omstandigheden (bijv. andere uitsteeklengte van het gereedschap) zijn aanpassingen vereist. Voor bepaalde werkstukmaterialen, nieuwe of onbekende, zijn geen snijcondities beschikbaar. Denken we onder meer aan nieuwe materialen die ontstaan dankzij additieve metaaltechnologieën zoals ‘selective laser melting’ en ‘lasercladden’. Maar ook volgens de traditionele technologieën ontstaan nieuwe materialen, waarvan de verspaanbaarheid een onbekende factor is. In dat geval dient de gebruiker een materiaal te selecteren dat qua samenstelling en toestand (hardheid) in de buurt komt van het te bewerken materiaal. Optimale snijcondities zijn in dat geval eerder een ‘lucky shot’.

Dankzij genormeerde methodieken (in het jargon ook wel ‘COM’ of ‘Couple Outil Matière’ genoemd) is het mogelijk om voor een bepaalde combinatie ‘werkstukmateriaal/snijgereedschap/type-bewerking’ optimale snijcondities experimenteel te bepalen. Daarnaast is het mogelijk de vereenvoudigde Taylor-vergelijking op te stellen die de eindgebruiker toelaat de gereedschapstandtijd (d.i. de levensduur van gereedschappen) als functie van de snijsnelheid te voorspellen.

Kan deze methodiek interessant zijn voor uw omgeving en wenst u meer gedetailleerde info over de aanpak en het resultaat? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Tags: