QualiKnife - Verbeterde kwaliteit voor industriële messen

Het Qualiknife project beoogt Vlaamse bedrijven te helpen hun productieproces te verbeteren en slijtage van industriële messen te voorkomen. Dit door bestaande technologieën die de levensduur verlengen toegankelijk te maken voor de Vlaamse industrie.

Looptijd: Januari 2021 - December 2022

   

Context

In de technologische industrie maken heel wat processen gebruik van industriële messen. Het gaat hierbij om snij-, knip- en ponsgereedschappen, meestal vervaardigd uit hoogwaardige staalsoorten en thermisch behandeld, om de sterkte en slijtageweerstand te verhogen.

De levensduur van industriële messen varieert, omdat deze sterk afhankelijk is van de toepassing en het materiaal dat ermee gesneden wordt. Messen voor kunststof en papier ondergaan andere belastingen dan messen die staalplaat snijden. Zo worden in kunststof en composieten dikwijls harde deeltjes of vezels verwerkt. Deze additieven zijn nefast voor messen, omdat ze de slijtage verhogen. Hierdoor is een vroegtijdig herslijpen of vervanging van de messen noodzakelijk. Bij metaalproducten vormen de hoge-sterktestalen een vergelijkbaar probleem.

Dit 'Collectief O&O- en Kennisverspreidingsproject' (COOCK) wil een oplossing bieden voor diverse snijproblemen door in te spelen op drie belangrijke parameters voor messen: het materiaal, de behandeling van het oppervlak en van de kern. Er bestaan reeds verschillende innovatieve oplossingen om de levensduur van industrieel snijgereedschap te verlengen, zoals:

  • het gebruik van gelegeerde poedermetallurgische staalsoorten met een zuiverdere en homogenere structuur,
  • speciale warmtebehandelingen, gebaseerd op het diepkoelen na harden, met een stijging van slijtage- en corrosieweerstand als gevolg van een lager restaustenietgehalte, fijn verdeelde carbiden en een lage inwendige restspanning,
  • laserharden met een zeer precieze randharding, zonder vervorming en hoge hardheden,
  • lasertextureren met een betere beheersing van de ruwheid, lage wrijvingsweerstand en een betere afvoer van spanen en warmte,
  • coatings die een hogere abrasieve en adhesieve slijtageweerstand hebben met een lage wrijvingsweerstand.

Doel

QUALIKNIFE wil de beschikbare technologieën om de levensduur en performantie van messen op te drijven evalueren en deze toegankelijk maken voor de Vlaamse industrie.

Er zal een infrastructuur opgezet worden om kennis te delen, demonstrators op te zetten en bedrijven te begeleiden bij hun businesscases en field-trials. De bedoeling is om, geval per geval, een oplossing te zoeken op basis van één of meerdere (combinaties) van de vijf bovenvermelde technologieën.

Hiermee willen we:

  • een algemene caseboek samenstellen, met inspirerende voorbeelden en richtlijnen voor de productie en het gebruik van industriële messen,
  • regionale seminaries organiseren, waarbij uitdagingen en oplossingen op het vlak van messen worden gedemonstreerd,
  • algemene inzichten verwerven en bedrijven begeleiden de eerste stappen binnen bedrijfsomgeving te zetten. De werkelijk haalbare technische verbetering zal per industriële case onderzocht worden.

Benadering

Door middel van een zestal typische demonstratoren bij bedrijven, die reeds bepaalde methodes gebruiken, gaat Sirris een aantal innovatieve technieken toonbaar maken aan de brede doelgroep van geïnteresseerde bedrijven. Gezien de diversiteit van de te snijden materialen, gaande van zachte materialen zoals papier en voedsel, tot taaie en harde en abrasieve materialen, zoals glasvezelversterkte kunststoffen en staal, zullen per materiaalgroep en snijmethode (vrij snijden, schaarsnijden en druksnijden) typische voorbeelden gedemonstreerd worden.

Doelgroep

We richten ons tot producenten en gebruikers van industrieel snij-, knip- en ponsgereedschap voor het bewerken van staal, kunststof, rubber, hout, papier, composiet, voeding, …  Heel wat ondernemingen maken in hun processen gebruik van messen en scharen en hebben er alle belang bij om de uptime te verhogen en stilstanden te vermijden.

Referentie

COOCK QualiKnife/HBC.2020.2569/Crystal no 20-0240

Financieel

Dit project wordt gefinancierd door Vlaio. De totale subsidie voor dit project bedraagt 286.842 euro

 

 

Timing

01/01/2021 tot 31/12/2022

Meer weten over dit project en de mogelijkheden voor uw onderneming?

Contacteer ons!

guy.claus@sirris.be
+32 498 91 93 51