Samen sterker in de circulaire economie

Overschakelen naar een circulaire economie is een must voor onze planeet. De aarde beter maken en er bovendien uw boterham mee verdienen, dat is waar we op inzetten.

Een circulaire economie realiseren heeft zo zijn uitdagingen, maar biedt ook tal van interessante kansen om uw bedrijf veerkrachtig en future-proof te maken. Onze experts helpen u bij het zetten van zinvolle en haalbare stappen!

Bedrijven die aan de slag willen met circulaire economie bieden we drie pistes:

  • Sharing with you
  • Realising with you
  • Realising with others

We delen alvast hieronder de volgende events die we voor u de komende maanden in petto hebben!

Leren van voorlopende bedrijven en ervaringen delen?

Voor het vijfde jaar op rij vindt het lerend netwerk Circular Economy Connect plaats. Dit is een exclusief netwerk en community van en voor bedrijven die circulaire projecten hebben opgezet (LN CE Connect Advanced) of aan het opzetten zijn (LN CE Connect Inspire). Gedurende een periode van één jaar komt een vaste en exclusieve groep van een 15-tal voorlopende bedrijven een vijftal keer samen. De focus ligt op het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede praktijken over hoe circulaire projecten concreet kunnen gerealiseerd worden in een bedrijfscontext. Op 18 november start een nieuwe cyclus van Circular Economy Connect Inspire. Interesse? Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 

U hebt plannen om, vooroplopend op de Europese klimaatdoelstellingen, uw bedrijf klimaatneutraal te maken? In ons lerend netwerk 'Klimaatneutrale bedrijfsvoering', reiken we u de inzichten en methodologie aan om die doelstelling te bereiken. De cyclus omvat vijf praktische sessies, begeleid door het studiebureau Encon. De eerste sessie vindt plaats op 25 november.

Nieuwsgierig naar circulaire trends en thema’s?

Van 18 tot 21 oktober vindt ACUMEN, Agoria’s grootste kennis-, inspiratie- en netwerkevent, plaats: vier dagen, meer dan 100 sessies. Ook Sirris verleent haar medewerking aan deze editie en zet circulaire kansen extra in de kijker tijdens korte sessies van 1 uur.

Waarde creëren met circulaire economie door de juiste projecten te kiezen?

Ontdek tijdens de masterclass 'Circulaire waarde identificeren en realiseren' op 30 november hoe u het juiste circulaire project opstart en zo waarde (economisch, ecologisch, kennis, …) creëert voor uw bedrijf. Omdat we allemaal beperkt zijn in budget en middelen, is het uitermate belangrijk deze zo gericht mogelijk in te zetten. Anderzijds willen we zo snel mogelijk tot concrete acties overgaan en niet blijven steken in concepten of te theoretische strategieën.

Circulaire producten ontwerpen?

De masterclass 'Integreer circulariteit in uw productontwerp' op 14 december reikt u inzichten, methodes en tools aan voor ontwerp van circulaire producten. Dit helpt u goede keuzes te maken voor uw product en bijhorende diensten, die in de praktijk ook echt werken, rekening houdend met de milieu-impact, het beoogde verdienmodel en het ecosysteem waarin uw product zal functioneren.

Uw circulariteitsprestaties en -ambities meten?

Tijdens de masterclass ‘Een toolbox samenstellen om circulariteitsprestaties en -ambities te meten’ op 18 januari 2022 reiken we u een overzicht van tools en methodes aan om een intern dashboard op maat op te zetten, en de markt objectief te informeren over uw ambities en prestaties in circulair ondernemen, zodat u uw toegevoegde waarde op dit toekomstgerichte thema verder kunt versterken.

(Bron beeld: https://www.dreamstime.com)