SensInFood: Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0

Binnen een exportgerichte voedingssector is een versnelde digitalisatie en innovatie van het productieapparaat noodzakelijk om de concurrentiepositie te versterken en beter te beantwoorden aan de wijzigende marktvraag. Innovatieve sensortechnologieën bieden groot potentieel voor een inline inspectie van processen en producten en een optimalisatie van de productie.

Programma

Speerpuntcluster-VIS-project

Projectduur

01/09/2018 – 31/08/2020

Doelstellingen

Het algemeen doel is om drempels voor de integratie van sensoren in de voedingsproductie te overwinnen en de kloof tussen voedingsproducenten en technologieleveranciers te overbruggen. Zo kan de Vlaamse voedingsindustrie en haar technologieleveranciers het potentieel van bestaande en innovatieve sensortechnologieën ten volle benutten.

Doelgroep

Het project richt zich tot voedingsbedrijven (155 bedrijven) en leveranciers van productietechnologie die slimme automatisatie en digitalisatie oplossingen aanbieden aan voedingsbedrijven: integratoren, machinebouwers, sensorontwikkelaars en technologieaanbieders (80 bedrijven).

Samenvatting

Binnen een exportgerichte voedingssector is een versnelde digitalisatie en innovatie van het productieapparaat noodzakelijk om de concurrentiepositie te versterken en beter te beantwoorden aan de wijzigende marktvraag. Innovatieve sensortechnologieën bieden groot potentieel voor een inline inspectie van processen en producten en een optimalisatie van de productie. Bedrijven identificeerden de integratie van sensoren in bestaande productielijnen voor het capteren en analyseren van productiedata als één van de sleutelthema’s binnen Industrie 4.0. Voorafgaande Flanders’ FOOD projecten vertaalden innovatieve sensortechnologieën naar concrete toepassingen voor productinspectie in de voedingsindustrie. De integratie van deze hoogtechnologische sensoren in een productielijn voor voeding is echter geen eenvoudige opdracht. Sensoren moeten robuust zijn en bestand tegen extreme condities, meten aan hoge snelheden, voldoen aan alle wettelijke bepalingen en kosten-effectief geïntegreerd worden in het productiesysteem. Deze integratieuitdagingen belemmeren de integratie van sensoren.

In nauwe samenwerking met voedingsbedrijven en technologie-integratoren in de gebruikersgroep, ontleedt SensInFood aan hand van industriële cases de integratieproblematiek en ontwikkelt en valideert SensInFood concrete richtlijnen en methodes voor sensorintegratie (inschatting van ROI en de haalbaarheid van mechanische en ICT integratie van sensoren).

Resultaat

Kwaliteitscontrole door de integratie van sensoren in de productiesystemen is voor voedingsbedrijven een eerste stap in het proces naar industrie 4.0. Het kunnen integreren van sensoren in de (bestaande) machines is op vandaag een valorisatiehindernis in dit proces die kan weggewerkt worden door dit project. Vlaamse voedingsbedrijven die investeren in sensorintegratie (ca. 100.000 EUR per implementatie) kunnen hun groei en export versterken (gemiddeld 4 procent groei per jaar- ca. 2 miljard euro in 2016- dankzij de export). Flanders’ FOOD en Sirris streven er in vervolgactiviteiten samen naar om via een brede kennistransfer en technologisch advies de transitie naar industrie 4.0 in de voedingsindustrie te ondersteunen. Tevens wordt de integratie van projectresultaten in proeftuinen voor de voedingsindustrie bekeken. Waar opportuun worden bijkomende initiatieven opgezet.

Partners

Flanders Food