Sirris en Agoria zetten een nieuwe Normenantenne op in het domein van het Internet der Dingen!

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van netwerken waarmee men rechtstreeks en eenduidig digitale entiteiten en fysieke objecten kan identificeren, via eenvormige, genormaliseerde, mobiele en draadloze elektronische identificatiesystemen.
Het maakt het mogelijk data continu op te vragen, op te slaan, verwerken en uit te wisselen tussen de fysieke en de virtuele wereld (1).

Het IoT is steeds gekoppeld aan een object dat uitgerust is met minimum één sensor die kan communiceren, en een informatieverwerkingsproces. Op basis van die informatie en de verwerking ervan, kan een hele nieuwe reeks van diensten, beslissingen of acties worden gelanceerd op het niveau van een individu, een bedrijf, een machine of een stad.

Alle verbonden objecten (van gadget tot industriële uitrusting) bestaan uit 3 elementen:

a) fysieke componenten (mechanische of elektrische)
b) intelligente componenten (sensors, microprocessors, dataopslag, software,…) 
c) connectiviteitscomponenten (poorten, antennes, protocollen en netwerken,…)

Voor de ontwikkeling en het gebruik ervan dienen de bedrijven dus zelf of via partners een uitgebreid technologisch proces te beheersen waarbij in elke fase een aantal normen in acht moeten worden genomen.

Het begrijpen van die normen, de gevolgen en huidige of toekomstige impact ervan, is een absolute voorwaarde voor een geslaagd IoT-project. Gezien het belang van de problematiek, profileert Agoria zich als de sectorale operator voor ISO/IEC JTC 1 /SC 41 "Internet of Things and related technologies”.

De kennis van dit normatieve ecosysteem is des te belangrijker daar de markt in volle expansie is. Het IoT belangt alle industriële sectoren aan.

Naar aanleiding van de vraag van de technologische bedrijfswereld en met de steun van FOD Economie en van het Bureau voor Normalisatie (NBN), zetten Sirris en Agoria een IoT-gerichte Normenantenne op. Het gaat om een dienst die wordt ingericht om de Belgische ondernemingen, en in hoofdzaak de kmo's, te informeren over de bestaande en toekomstige normen rond dit thema.
De Normenantenne stelt zich tot taak een normatieve wacht te verzekeren door middel van informatieverwerving, de bedrijven bewust te maken van deze normatieve omgeving en hen met advies bij te staan in hun technologische keuzes.

De komende maanden zullen acties worden opgezet via infoseminaries, publicaties, newsletters,…

We helpen je graag verder!

Tags: