Sirris lanceert drie nieuwe themagerichte ICON-projecten rond AI

Ondanks de grote concurrentie bij de oproep van VLAIO voor ICON-projecten rond AI, werden alle drie de ingediende voorstellen van Sirris geselecteerd voor financiering. Hierdoor zal Sirris de industrie verder kunnen blijven ondersteunen bij de aanpak van haar uitdagingen op het vlak van artificiële intelligentie.

Via het Vlaamse Beleidsplan Artificiële Intelligentie, dat in 2019 van start ging, investeert Vlaanderen jaarlijks 32 miljoen EUR in artificiële intelligentie (AI). In het kader van dit Plan lanceerde VLAIO een specifieke oproep voor themagerichte ICON-projecten rond artificiële intelligentie (AI-ICON) met de bedoeling een brug te slaan tussen de onderzoeksresultaten op het vlak van artificiële intelligentie en de toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.
 
De projecten-ICON (Interdisciplinary Cooperative Research) bieden multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers en industriepartners de kans om samen te werken aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die dan onder meer in het marktaanbod van de deelnemende bedrijven worden opgenomen. Voor de specifieke ICON-oproep rond AI lichtten de experts van het Data and AI Competence Lab van Sirris drie thema's uit met een hoge industriële toegevoegde waarde in Vlaanderen, in samenwerking met drie consortia van academische en industriële partners:
 
TRACY

TRACY (Trace Analytics) moet onderzoeken hoe logdata die door industriële assets worden gegenereerd, optimaal kunnen worden ingezet en hoe bestaande technieken van AI en machineleren kunnen worden gefinetuned met het oog op tijdreeksanalyse. Hiertoe zal TRACY onderzoeken hoe men het beste kan omgaan met de complexiteit van logdata, zoals de heterogeniteit van de industriële assets, het gebrek aan standaardisatie van de logdata en de schaalbare interactieve weergave van de heterogene data. Het onderzoek wordt gevalideerd aan de hand complexe industriële use cases zoals het optimaliseren van de prestaties van compressoren en het terugschroeven van de servicekosten van elektrofotografische machines. Het consortium bestaat uit Xeikon, CMC, Datylon, I-Care and Yazzoom, waarbij Sirris als onderzoekspartner fungeert.

CONSCIOUS

CONSCIOUS (Contextual aNomaly deteCtIon for cOmplex indUstrial aSsets) focust op het detecteren van contextuele anomalieën in industriële machines en processen. In deze complexe omgevingen blijft het detecteren van anomalieën een grote uitdaging omwille van de zeer dynamische omstandigheden waarin deze assets opereren. De algemene doelstelling van dit voorstel bestaat erin effectieve oplossingen te vinden om anomalieën op een meer nauwkeurige, robuuste, tijdige en interpreteerbare wijze te detecteren in complexe, heterogene data uit industriële assets, waarbij rekening wordt gehouden met contextuele factoren die tot verwarring kunnen leiden. De resultaten zullen worden gevalideerd aan de hand van meerdere concrete use cases in verschillende domeinen. Voor dit project zal Sirris samenwerken met Skyline Communications, Duracell Batteries, I-care, Yazzoom, KU Leuven en de Universiteit Antwerpen.

ATWI

ATWI (Hybrid, multi-modal methodology for Automatic Tool Wear Inspection), strekt tot doel de slijtage van gereedschappen in metaalsnijprocessen nauwkeurig te analyseren en te voorspellen. Er zullen zowel directe (visiegebaseerde) als indirecte (datagedreven) methodes worden gehanteerd om een hybride aanpak te ontwikkelen die nieuwe methodes vastlegt voor het extraheren van relevante data teneinde slijtage te voorspellen, het verband tussen de status van de slijtage van het gereedschap en de onderliggende data te bepalen, en een innovatieve integratie van de multimodale informatie in de productstrategieën uit te werken. Sirris zal samenwerken met Exmore, Goddeeris, Buysse, Melotte, Tisea en KU Leuven.
 
Ondanks de grote concurrentie bij de oproep werden alle drie de voorstellen geselecteerd voor financiering. Hierdoor zal het multidisciplinaire team van Sirris met experts van het Precision Manufacturing team, het EluciDATA Lab en het team van Mechatronics de industrie verder kunnen blijven ondersteunen bij de aanpak van haar concrete uitdagingen op het vlak van AI, via een gezamenlijk industrieel onderzoek naar innovatieve oplossingen. 

Interesse? Meer informatie over de ICON-projecten die door VLAIO worden gefinancierd, vindt u hier.

Tags: