Smart Tooling-project schakelt in hogere versnelling

In het Smart Tooling-project, waaraan ook Sirris meewerkt en met de steun van Interreg V Vlaanderen-Nederland, worden kmo’s en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partners samengebracht om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken. Het project loopt ondertussen meer dan twee jaar. Een stand van zaken.

Smart Tooling, dat startte in september 2016, brengt kmo’s en service providers samen met kennisinstellingen om technologische oplossingen te ontwikkelen. De service providers in het onderhoud van procesindustrie worden ingeschakeld om onderzoek en testen te faciliteren bij 'asset owners', de kmo’s staan in voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en de bouw van prototypes en proofs of concept.

Het project is opgedeeld in vier hoofdthema's: cleaning, inspectie, werkplaats, UAS (drones). Deze projecten werken volgens hun eigen planning aan de innovaties. Sirris is betrokken bij het gedeelte rond werkplaats, dat zich focust op de subthema’s 'lekdetectie' en 'augmented reality'. Hierbij komt nu ook een extra use case rond 'werkplaatsrobotica'. 

Lekdetectie

Dit onderdeel van het project richt zich op het uitvoeren van lekdetectie met cobots. De cobot zal via een probe de potentiële lekkage bij op druk gezette kleppen die ingezet worden in de procesindustrie 'afsnuffelen'. Wordt lekkage gemeten, dan worden de coördinaten van de cobot doorgegeven aan het systeem, zodat men de exacte plaats, waar de lekkage optreedt, kan visualiseren. Het doel is een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de technici te borgen. Het Nederlandse bedrijf Industrial Testing & Inspection Services (ITIS) neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris.

Op basis van de uitgevoerde testen werd de selectie van de geschikte cobot bevestigd. ITIS is ervan overtuigd dat het aankopen of huren van een cobot een oplossing kan bieden voor het 'afsnuffelen'. Op dit moment zijn ze aan het bekijken hoe ze een totale opstelling met een cobot in de werkplaats kunnen realiseren.

Augmented reality

Augmented reality richt zich op digitale ondersteuning van technici bij inspectieactiviteiten en herstelinstructies op de werkplaats. Als resultaat van deze digitale ondersteuning wordt een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit verwacht. Ook voor dit onderdeel is Sirris betrokken en werkt hiervoor samen met het Gentse bedrijf Proceedix en het Antwerpse Iristick.

Momenteel loopt in dit kader een onderzoek bij BASF naar een methode om verschillende werkinstructies en procedures die technici in the field moeten uitvoeren digitaal te laten verlopen. Nu staat alles nog op papier en vaak moet er achteraf nog heel wat in een computer worden ingegeven. Sirris kijkt samen met Proceedix naar de mogelijkheden om al deze data via het Proceedix-systeem direct digitaal in te geven op een tablet die de werknemers kunnen meenemen tijdens hun activiteiten op de werkvloer. De koppeling tussen het Proceedix-platform en de Iristick-veiligheidsbril is ondertussen gerealiseerd. De integratie van deze twee platformen zal de komende maanden uitvoerig getest worden bij BASF en andere partners.

Robot-mens-interactie in onderhoudswerkplaats 

Sinds eind 2018 is de afdeling van ENGIE Nederland in Terneuzen een nieuwe PPL binnen de cluster 'werkplaatsrobotica'.

ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Services (marktleider in technische dienstverlening) en ENGIE Energie. Met slimme innovatieve technische oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, energiezuinige smart-building-oplossingen en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie (wind- en zonne-energie, WKO, groengas, geothermie en waterstof) speelt de onderneming in op maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en leefomgeving.

In het licht van continu verbeteren en optimaliseren wil ENGIE nagaan in hoeverre een cobot kan worden ingezet als geautomatiseerde collega voor werkplaatstoepassingen, meer bepaald om de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in de werkplaats te verbeteren en om processen verder te kunnen optimaliseren. Denk hierbij aan het uit handen nemen van monotone repeterende werkzaamheden. Assisteren bij zware, lastige werkzaamheden of aan het vasthouden en positioneren van objecten.

Door het vaak specifieke karakter van werkzaamheden in onderhoudswerkplaatsen is het gebruik van robotica-oplossingen vandaag nog vrij beperkt. De actuele technologische ontwikkelingen bieden echter voldoende mogelijkheden om toepassingen te ontwikkelen, waardoor het werk van technici nauwkeuriger en veiliger kan worden uitgevoerd.

Sirris bezocht de onderhoudswerkplaats van ENGIE in Terneuzen en samen met het bedrijf werden een aantal mogelijke werkzaamheden bepaald. ENGIE is ondertussen overgegaan tot de huur van een collaboratieve robot. Momenteel wordt onderzocht of de cobot ingezet kan worden bij de reiniging van flenzen. Hierna zal er onderzocht worden wat voor soort (assistentie-)werkzaamheden nog meer in aanmerking kunnen komen voor de cobot. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld afbramen, assistentie bij het vasthouden of positioneren.

Het verwachte resultaat van deze use case is een hogere efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de werknemers.

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie. 

    

 

(Bron foto: ENGIE)