Overslaan en naar de inhoud gaan

3E en Sirris tackelen big data analytics voor duurzame energie

Dankzij de aangevraagde (en verkregen) financiering van Innoviris om een PhD-onderzoeksproject te ondersteunen in samenwerking met de Brusselse softwareontwikkelaar 3E wil Sirris een oplossing vinden die ondernemingen helpt om hun productieprocessen te monitoren en te optimaliseren opdat ze toekomstige prestaties beter kunnen inschatten, storingen in uitrusting kunnen voorspellen en proactieve maintenance kunnen plannen op basis van geavanceerde data-analyse- en simulatietechnieken.
 In 2015, het eerste projectjaar, lag de focus op kennis en inzicht verwerven m.b.t. de uitdagingen van gegevensonderzoek op het betrokken domein. De onderzoeksactiviteiten in het eerste jaar hebben al geleid tot verschillende publicaties inzake semantische integratie, sequential pattern mining en de voorspelling per uur van het energieverbruik van gebouwen. 
 
  • Probleemgedreven aanpak en industriële focus in combinatie met grotere academische kennis en expertise ter zake leiden tot innovatieve toepassingen voor echte industriële problemen.
  • Uitstekende driepartijensamenwerking tussen 3E, Sirris en het academische PhD-programma aan de ULB.
  • Het ontwerp en de realisatie van een specifiek ontologisch model in nauwe samenwerking met de experts ter zake van 3E bieden een antwoord op de uitdagingen als gevolg van een gebrek aan standaardisering door gebruik te maken van semantische integratie en exploitatie van heterogene productiedata.

 

Het in Brussel gevestigde softwarebedrijf 3E streeft naar maximale duurzaamheid en helpt ondernemingen hun energieproductie en -verbruik te optimaliseren dankzij innovatieve softwareontwikkelingen en consultancydiensten. 3E kan bogen op vijftien jaar innovatie-ervaring op het domein van hernieuwbare-energie-installaties, intelligente elektriciteitssystemen en energiegerelateerde procesverbeteringen in veertig landen wereldwijd.
 

"Met als doel voor ogen om baanbrekende wetenschappelijke ontwikkeling naast industriële services uit te bouwen, ontwikkelen 3E, Sirris en zijn PhD-student een ultramodern platform voor predictieve analyse met toepassingen op het domein van duurzame energie en daarbuiten." 

Big data, big insights

3E, Sirris en zijn PhD-onderzoeker haken in op de groeiende trend van het Internet der Dingen door industriegedreven onderzoek m.b.t. modellerings- en simulatiemethodes voor grootschalige voorspellingen te voeren. Het doel is niet louter verkennend want het team wil ook oplossingen voor de energiesector uitwerken. Voor die tak is het nl. heel belangrijk om uitrusting op afstand te kunnen monitoren, storingen te voorspellen met het oog op proactieve maintenance en tendensen in het energieverbruik bloot te leggen en te voorspellen, wat enorme voordelen biedt op het vlak van efficiëntie, doeltreffendheid en winst.

Waar academische wereld, industrie en data-innovatie samenkomen

De bundeling van de expertise van Sirris’ Data Innovation-team om reële problemen op te lossen, de software-ervaring van 3E op het vlak van energietoepassingen en de doelstelling van de gesponsorde PhD-student om de benutting van fotovoltaïsche data te doorgronden heeft grotere kennis, complexe datasets en platforms opgeleverd die op ondernemingen kunnen worden toegepast.

Ondersteuning van de duurzame-energiesector

De samenwerking verloopt uitstekend, met verschillende academische publicaties en presentaties op basis van het nieuwe inzicht. Boven op de onderzoeksresultaten beschikt het team nu over een uitvoerige, gemakkelijk uitbreidbare benchmark-dataset die verschillende aspecten van de technologieën in de energiesector bestrijkt. Naarmate de dataset groeit, zal ze steeds nuttiger worden voor ondernemingen en onderzoekers die geavanceerde modellerings- en simulatiemethodologieën willen inzetten om hun processen te stroomlijnen en problemen te voorspellen vóór ze zich voordoen.