Overslaan en naar de inhoud gaan

CNHi realiseert gietbaar ontwerp voor spanarm

CNHi ontwikkelt en produceert machines voor de landbouw- en bouwsector. Het bedrijf streeft naar voortdurende verbetering van zijn machines en wilde daarom een onderdeel, de spanarm van een aandrijving, optimaliseren. Deze aanpassing moest op korte termijn doorgevoerd worden.

Van lassen naar zandprinten

Het oorspronkelijk stuk bestond uit een lasconstructie van drie onderdelen. Om de uitlijning van de riemaandrijving te verbeteren, moest de stijfheid van de spanarm verhoogd worden. CNHi ging hiervoor te rade bij Sirris. Er werd voor deze toepassing geopteerd voor een gegoten product, Sirris koos daarom voor zandprinten als productietechniek voor de prototype matrijs van het nieuwe ontwerp.

Via een topologische optimalisatie werd een nieuw ontwerp bekomen. Tijdens deze optimalisatie werd er steeds gewerkt in functie van de vereisten die gesteld worden aan de productie via klassieke vormgevingstechnieken.

Maakbaar en betaalbaar

Laat men deze software volledig de vrije loop, dan genereert deze een zeer complexe geometrie die, omwille van de vele uitsparingen en ondersnijdingen, moeilijk geproduceerd kan worden met conventionele giettechnieken. Een bijkomende, essentiële vereiste voor de klant is uiteraard dat de gegenereerde oplossing ook betaalbaar is. Door aan de software een aantal beperkingen op te leggen, werd een nieuwe geometrie bekomen die aan al deze vereisten kon voldoen.

Klaar voor klassieke giettechnieken

Deze geometrie werd gevalideerd op vlak van gietbaarheid: de verhoudingen tussen de verschillende secties, minimale wanddikten, … De maximale torsie van het finale ontwerp ligt beduidend lager dan bij het oorspronkelijk model en voldoet ruimschoots aan de vooropgestelde vereisten. De zandmallen voor de prototypes werden vervaardigd via zandprinten, om zo snel functionele testen uit te kunnen voeren.

Het finale ontwerp van de spanarm laat perfect toe om in een productiefase met klassieke giettechnieken deze onderdelen te produceren.