Overslaan en naar de inhoud gaan

Consortium biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van geïntegreerde AM-lijn

In 2015 zetten Flanders Make en Sirris samen met zes andere partners het Interdisciplinary Cooperative Research project (ICON) Amprodchain op met als doel kennis op te bouwen en een proof of concept aan te reiken voor de integratie van additive manufacturing (AM) in productielijnen voor de serieproductie van onderdelen op maat. Eén van de bijdragen van Sirris is het inzetten van een gestructureerde ontwikkelingsaanpak van vereisten, over ontwikkeling tot validatie, waarbij de verschillende partners gezamenlijk en in parallel de verschillende modules kunnen ontwikkelen.
  • Ontwikkeling van een geïntegreerd productiesysteem
  • Consortium van 8 partners, 77 medewerkers
  • Sirris past haar gestructureerde ontwikkelingsaanpak toe om de vereisten van alle partners duidelijk te krijgen en te documenteren
  • De gecentraliseerde informatie is een leidraad bij het maken van de juiste conceptkeuzes

Het Amprodchain project telt vier bedrijven - Materialise, Averna, ABB en RS Print - en vier kennispartners - Flanders Make, Sirris, VUB B-PHOT en afdeling PMA  van KU Leuven ). In totaal werken 77 mensen van al deze organisaties samen aan dit project. 

Geïntegreerde lijn voor additive manufacturing van gepersonaliseerde producten

Met dit project wil het consortium kennis opbouwen en een proof of concept aanreiken voor de integratie van additive manufacturing (AM) in productielijnen voor de serieproductie van onderdelen op maat. Met 77 betrokkenen en 8 partners komen tot een geïntegreerde oplossing is geen sinecure. Hoe in een dergelijk complex project tot nieuwe en geïntegreerde machineconcepten komen is een uitdaging waar Sirris graag het voortouw in nam.

Van impliciete wensen van de verschillende partners tot een gestructureerde, consistente set van vereisten

Bij aanvang van het project bevroeg Sirris tal van experts bij de verschillende partners om de vereisten van de volledige lijn, zijn deelsystemen én de beoogde eindproducten duidelijk te krijgen. Deze informatie werd gestructureerd en waar nodig grafisch voorgesteld, zodat alle partners een duidelijk beeld kregen van hun opdracht binnen het project. Tijdens de conceptuele ontwikkeling vormde deze informatie de basis om conceptbeslissingen te nemen. Ook deze concepten werden door Sirris op een analoge manier gedocumenteerd. 

Van conceptuele ontwikkeling naar implementatie

Ondertussen worden de verschillende deelsystemen gebouwd en geïntegreerd. Dankzij de gestructureerde aanpak van Sirris konden de achterliggende vereisten en concepten eenduidig in kaart gebracht en vastgelegd worden, wat zich vertaalt in de kwaliteit van de geïmplementeerde oplossingen.

De output van het Amprodchain-project zal een rechtstreekse impact hebben op de productie van RS Print en leiden tot een aanzienlijk verhoogde marktpenetratie voor schoeisel op maat. En Materialise in staat stellen om een ruime waaier van AM-toepassingen voor massamaatwerk te ontwikkelen en op te waarderen. Averna en ABB zullen op basis van de verworven kennis rond machinebouw en -automatisering voor additive manufacturing activiteiten ontwikkelen voor industriële AM-productieketens.