Overslaan en naar de inhoud gaan

Paumelles Liégeoises herziet zijn processen en vergroot zijn efficiëntie

Al 60 jaar produceert Paumelles Liégeoises een ruime waaier aan metalen scharnieren, vaak in beperkte series. Het bedrijf heeft aan Sirris gevraagd zijn productieprocessen en hun sturing onder de loep te nemen. Streefdoel: een manier vinden om nog altijd binnen 48 u aan de klanten te leveren, mét beperking van de voorraden die voor het bedrijf verlieslatend waren.

Paumelles Liégeoises heeft zijn efficiëntie vergroot dankzij een grondige herziening van zijn productieprocessen. En dit is hoe Sirris hierbij heeft geholpen.

 

  • De productiewijze en –processen van Paumelles Liégeoises waren niet meer afgestemd op de hedendaagse mogelijkheden.
  • Sirris heeft de kmo geholpen bij de identificatie van de in te voeren veranderingen en bij de integratie ervan.
  • Resultaat: leveringen aan klanten binnen 48 u, met beperking van voorraden, plus teams verantwoordelijk voor hun eigen resultaten, die daar heel blij mee zijn.

 

Paumelles Liégeoises fabriceert al 60 jaar te lassen scharnieren voor heel uiteenlopende sectoren: automotive, trein- en scheepstransport, wegvervoer, voeding, metaalnijverheid,  hang- en sluitwerk… De kmo onderscheidt zich met haar modellen op maat buiten de standaardnormen, die ze in kleine, middelgrote en grote hoeveelheden produceert. Ze exporteert 80 procent van haar productie.

Aan de klant blijven leveren binnen 48 u, zonder de aanleg van voorraden die tot verliezen leiden: dat was de uitdaging. 

Beperkte series

Paumelles Liégeoises verbindt zich ertoe om binnen 48 uren aan zijn klanten te leveren – van het kolossale lot van standaard scharnieren tot de kleine serie op maat. Om hierin te slagen, heeft de kmo de gewoonte voorraden aan te leggen. Deze zekerheid kost hen veel geld: sommige op voorhand geproduceerde producten werden nooit afgenomen. En hun fabricage legt beslag op de machines, terwijl de echte bestellingen moeten wachten. Er moest dan ook een manier worden gevonden om de voorraden te beperken en tegelijk in staat te blijven binnen 48 u de gevraagde producten te leveren. 

Drie vooruitgangstrajecten

Sirris begeleidde het bedrijf door het hele proces, ook bij de onontbeerlijke betrokkenheid van de tien personeelsleden. Een Quick response manufacturing (QRM)-deskundige observeerde het werk in het atelier, de productiestroom en het peil van de voorraden. Ze stelde drie vooruitgangstrajecten voor: op vraag assembleren, de productietermijnen beperken en de leveringstermijnen verkorten. Het personeel heeft geholpen bij het vaststellen van de tijdverliezen en bij het definiëren van de te nemen acties. 

Een tijdslimiet van 48 uur met 20 procent minder voorraden

De kmo ging de uitdaging aan, met 20 procent minder voorraden. Er resten nu enkel nog voorraden van heel specifieke eindproducten waarnaar op contractbasis wordt gevraagd, terwijl de andere op bestelling worden gefabriceerd op basis van standaard onderdelen. De teams werken autonoom en polyvalent, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor de volledige fabricage van de onderdelen of voor de assemblage en de eindafwerking van de bestelling. Ze hebben maatregelen getroffen voor het vermijden van bepaalde tijdverliezen, de apparatuur omgevormd en bedrijfszeker gemaakt, de binnenkomende en uitgaande voorraden van reserveonderdelen geautomatiseerd… en ze zijn niet van plan het daarbij te laten.