Succesvol innoveren in vier stappen

Heeft u nood aan nieuwe ideeën waarmee u geld kunt verdienen? Innoveren kan rond heel veel aspecten. Maar waar best beginnen en waarom? Een coherent innovatieplan opstellen dat past in de strategie van uw bedrijf is niet eenvoudig. Wij kunnen u daarbij helpen en hebben daarvoor een gestructureerde aanpak ontwikkeld.  

Deze gestructureerde aanpak omvat vier stappen: inspireren, ideeën genereren, ideeën evalueren en stappen naar implementatie. We geven u hier een eerste inzicht in de gevolgde methodiek.  

Stap 1: Inspireren 

Inspireren is een eerste stap in de gevolgde methodiek en gebeurt op een gestructureerde manier en aan de hand van concrete voorbeelden die trends illustreren. Een trend is een dominant patroon dat weergeeft hoe business-, product- en productieaspecten evolueren.  

In onderstaande figuur ziet u tien trends:  

  • drie trends die gelinkt zijn aan 'business of the future'
  • drie trends die gelinkt zijn aan 'product of the future'
  • vier trends die gelinkt zijn aan 'factory of the future'.

Masterplan innovation overview

 10 trends voor de toekomst uit het generieke Masterplan van Sirris en Agoria  

Onze gestructureerde aanpak is gebaseerd op een generiek Masterplan Innovatie dat werd ontwikkeld door Sirris en Agoria. Het is gebaseerd op verschillende roadmaps, inzichten van innovatie-experten en beste praktijken. Het werd gevalideerd door tientallen bedrijven en stelt u in staat uw eigen innovatiestappen te structureren en te positioneren. Hoe andere bedrijven succes kennen kan als inspiratiebron dienen voor uw eigen bedrijf. Voor elk van de tien trends zijn er vier modellen. In totaal zijn er dus 40 modellen. Deze modellen worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden.

Smart interconnected products
Voorbeeld: de 4 modellen van de trend 'smart interconnected' 

  • Een eerste model, 'multi-disciplinary engineering', legt de focus op het toevoegen, optimaliseren en integreren van technologische functies in een product.
  • In een tweede model, 'smart product', wordt de focus gelegd op het toevoegen van intelligentie in het product.
  • In het derde model, 'inter-connected product', wordt een gepaste communicatie opgezet tussen het product en zijn omgeving.
  • In het vierde model, 'product system', werkt het samen met andere producten in de omgeving.  

In de inspiratiestap kunt u aanduiden welke modellen voor u relevant zijn, waar groeipotentieel mogelijk is en welke nieuwe modellen in de toekomst relevant kunnen worden. Het resultaat wordt samengevat in een overzichtelijk rapport. Opportuniteiten die volgen uit dit rapport worden in de volgende stappen vertaald naar ideeën voor innovatie.  

Stappen 2, 3 en 4: 'Ideeën genereren', 'ideeën evalueren' en 'stappen naar implementatie' 

Na de inspiratiestap kan een begeleidingstraject op maat opgestart worden. Voor elke volgende stap - 'Ideeën genereren', 'ideeën evalueren' en 'stappen naar implementatie' - is er een uitgewerkte methodiek en zijn er templates beschikbaar.  

Wil je meer weten? 

In volgende blogs zullen we telkens één trend toelichten aan de hand van voorbeelden. Voor een integrale voorstelling van de methodiek kunt u terecht op onze inspiratiesessie die zal plaatsvinden op 29 maart in de gebouwen van Sirris in Heverlee. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.  

Het pilootproject 'Innovatief ondernemen: van inspiratie tot actieplan' kwam tot stand met steun van Smart Hub Vlaams-Brabant.

Tags: