Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Een nieuwe Europese richtlijn legt het gebruik van kunststofproducten voor eenmalig gebruik sterk aan banden en legt andere beperkingen op die een impact kunnen hebben op het ontwerp van producten. Sirris kan u hierbij helpen!

De ongerustheid bij het publiek en bij de politici over de impact van kunststofzwerfvuil op zee neemt steeds toe en er worden acties ondernomen.

Het Europees Parlement keurde op 27 maart 2019 de ambitieuze richtlijn van de Europese Unie (EU) goed, die een verbod oplegt voor de meeste kunststofartikelen voor eenmalig gebruik binnen de Lidstaten. De wet moet nog worden gestemd in de Raad van Ministers van de EU, maar dit is slechts een formaliteit. De maatregel zal gelden vanaf 2021.

Tegen 2021 zal de verkoop van bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, oorstokjes, ballonstokjes voor eenmalig thuisgebruik verboden zijn, net als de verkoop van bekers en bakjes in geëxpandeerd polystyreen.

Tegen 2029 zal 90% van de binnen de EU gebruikte plastic flessen moeten worden ingezameld. De flessen die binnen de EU worden verkocht, moeten 25% gerecycleerd materiaal bevatten tegen 2025 en 30% tegen 2030.

De wetgeving heeft nog andere vereisten. Enkele voorbeelden:

  • plastic drankverpakkingen voor eenmalig gebruik tot 3 l zullen zo moeten worden ontworpen dat de dop op de verpakking blijft zitten bij gebruik
  • leveranciers van vistuig en verwante onderdelen moeten volgens de regels het afval verzamelen en opruimen, waarbij het vissers verboden zal zijn het terug in zee te gooien
  • de etikettering zal verplicht de negatieve impact van bepaalde producten moeten vermelden: sigarettenpeuken, plastic bekers, vochtige doekjes, maandverbanden
  • het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal verder worden versterkt, met het begrip ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ (UPV) voor sommige artikelen

In het licht van deze bepalingen moeten de ontwerpers en fabrikanten van kunststofartikelen de keuze van materialen en het ontwerp van hun producten in vraag stellen en de veranderingen uitvoeren die zich opdringen (of die binnenkort nodig zullen zijn).

Indien dit voor u het geval is, kan Sirris u helpen bij het ontwerp van uw producten!

Bron