Webinar over AI voor prognostisch gezondheidsmanagement van industriële machines

Op 22 juni organiseren Sirris, Flanders Make en imec een webinar over de manier waarop AI kan bijdragen tot het intelligente onderhoud en het prognostisch gezondheidsmanagement van industriële activa.

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar functionaliteiten en prestaties, evolueert het ontwerp van industriële assets steeds meer in de richting van complexe systemen met vaak meerdere subsystemen en componenten in interactie. Deze activa opereren frequent in complexe industriële omgevingen die worden beïnvloed door een reeks verschillende factoren (bijv. milieuomstandigheden) in interactie met een menselijke eindgebruiker (bijv. de operator).

Omwille van de strenge eisen waaraan de bedrijfszekerheid moet voldoen, waarbij systeemuitval ernstige gevolgen kan hebben, is gebruiksmonitoring een fundamenteel aspect om permanent de gezondheid van het industriële machinepark te evalueren. Vaak wordt hiernaar verwezen met de term Prognostics and Health Management (PHM), waarbij studie van uitvalmechanismen en beheer van de levenscyclus worden gecombineerd. De nood aan een meer dynamische en realtime gezondheidsevaluatie, alsook de toenemende beschikbaarheid van sensordata voor het monitoren van verschillende aspecten van het systeemgedrag, hebben het onderzoek naar datagestuurde PHM-technieken in de hand gewerkt.

Tijdens dit webinar bespreken we de recente doorbraken in dit domein, alsook de gevolgen ervan om het onderhoud van industriële activa te optimaliseren; we baseren ons hierbij op de inzichten die werden verworven in het kader van het Vlaams AI Onderzoeksprogramma. Dit programma focust op baanbrekend onderzoek in AI en vooruitstrevende proofs-of-concept voor de gezondheidszorg, Industrie 4.0, overheden en burgers.

Het webinar wordt in het Engels gehouden en deelname is gratis. Interesse? Bekijk het programma en schrijf u hier in!