Whitepaper over infusieprocessen bij de fabricage van composietonderdelen

Onbekend maakt onbemind. En dat geldt ook nog al te vaak voor composietmaterialen. De nauwe band tussen het ontwerp van onderdelen, de materialen en de fabricageprocessen kan als complex worden ervaren. Precies daarom wil het SLC-Lab met zijn achtste whitepaper essentiële informatie delen over vloeibare-vormgevingsprocessen voor thermohardende composieten. U kunt de whitepaper nu downloaden!

De prestaties van composietmaterialen zijn niet alleen afhankelijk van hun bestanddelen (vezels en matrix), maar ook van hun onderlinge wisselwerking. Vele composietonderdelen worden via een of ander vloeibaar-vormgevingsproces (liquid moulding, LM) geproduceerd. Bij vloeibare vormgeving wordt doorgaans een vezelversterking in de holte van een mal geplaatst, waarna deze met hars wordt geïmpregneerd onder invloed van een drukverschil tussen de holte van de mal en de harstoevoer. De hars wordt dan eerst uitgehard vooraleer het onderdeel uit de mal kan worden gehaald.

Een correcte impregnatie en uitharding zijn van kapitaal belang voor de prestaties van het onderdeel. Hiertoe moet de fabrikant de eigenschappen van het vloeibare-vormgevingsproces goed begrijpen. Deze whitepaper biedt een inzicht in het proces en omschrijft de belangrijkste parameters om tot een goed product te komen en het correcte LM-proces te selecteren uit de vele bestaande mogelijkheden.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen processen met gesloten en open mal. In processen met open mal wordt het materiaal voor een groot deel aan de omgeving blootgesteld; bij processen met gesloten mal daarentegen, bevindt het materiaal zich in een verzegelde omgeving. Vacuüminfusie en RTM zijn voorbeelden van processen met gesloten mal.

De whitepaper spitst zich toe op processen met gesloten mal, aangezien ze betere en constantere materiaaleigenschappen bieden en tegelijk voor een schonere en minder gevaarlijke werkomgeving zorgen.

De whitepaper kan nu worden gedownload.

Het succes van composieten staat of valt met de keuze van de materialen en fabricageprocessen. Het is niet altijd eenvoudig om de productwaarde, de productkosten, de productiekosten, de ontwikkelingskosten en de risico’s in te schatten. Het brede gamma van beschikbare materialen en processen maakt de selectie er niet makkelijker op. Precies daarom hebben de experts in composieten van Sirris (SLC-Lab) en de experts in duurzaamheid een reeks whitepapers opgesteld die dieper ingaan op de eigenschappen en mogelijkheden van composieten.

 

Tags: