Wie zijn de meest actieve technologie-investeerders?

Toegang tot financiering is een van de grotere uitdagingen voor snelgroeiende technologiebedrijven. Schaalvergroting zonder externe subsidiëring om de groei te financieren is veeleer een uitzondering; de meeste start-ups en scale-ups hebben veel liquiditeiten nodig. Maar waar vinden ze de nodige financiering?   

Tijdens de coaching van scaleups in het kader van het Scaleup.Vlaanderen programma van Agoria en Sirris, met de steun van VLAIO, is 'financiering’ een steeds terugkerend thema.   

Start-ups die op zoek zijn naar geldelijke middelen, doen vaak een beroep op particuliere investeerders (de zogenaamde 'business angels’) en risicokapitaalfondsen. Financieringen liggen niet voor het rapen. De oprichters moeten de brede context (wie investeert waarin?) en het investeringsproces begrijpen. Investeerders hebben vaak een specifieke focus, op specifieke sectoren, bedrijfsfase en geografische ligging. Voordat u een potentiële investeerder benadert, dient u zich ervan te vergewissen dat zijn speelruimte in de lijn van uw bedrijfsfase, activiteit en locatie ligt. Een typische risicokapitaalinvesteerder in België krijgt honderden, soms zelfs duizenden aanvragen per jaar binnen.

Start-ups en scale-ups moeten hun zoektocht naar financiering eerst vaak in eigen land beginnen, vooral in de beginfase en de A-reeks fase. Tijdens de B-reeks fase kunnen technologiebedrijven ook buiten België gaan zoeken, wat hen meer opties biedt. In werkelijkheid is 40% van de B-reeks investeringen in Belgische scale-ups afkomstig van buitenlands risicokapitaal en private-equityfondsen.

Startkapitaal mag dan al op redelijke schaal beschikbaar zijn, toch slaagt slechts een kleine groep van zo’n 40 start-ups per jaar erin om de A-reeks te halen.   

Om start-ups en scale-ups wegwijs te maken in het financieringslandschap, stelde Sirris in nauwe samenwerking met Qristalfin een handig overzicht van de meest actieve technologie-investeerders in de verschillende financieringsfasen.   

Een laatste tip: fondsen werven kan een tijdrovende activiteit zijn waarmee men tijdig moet beginnen; het duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden om een financieringsronde af te sluiten.